Höjda betyg ger högre lön?

Frågor om lönesättning av lärare

Rektors lönemotivering väcker oroande frågor om betygsättning påverkar lärares löner.

I dag läser vi om ett häpnadsväckande fall där frågor väcks om huruvida det kan förekomma koppling mellan lön och betygsättning i svensk skola.

Det är tidningen Skolvärlden som berättar om Länk till annan webbplats. att läraren Christian Jensen i Ljusdal efter sitt medarbetarsamtal fick ett mejl från sin rektor som kopplade hans betygsättning till löneförhöjning.

Under höstterminen 2017 hade Christian Jensen, lärare i Ljusdal, ett medarbetarsamtal med sin rektor. Det ledde inte till det lönepåslag som han hade hoppats på och Christian bad om en motivering.

Så här skrev rektorn i mejl till Christian Jensen där han motiverar den nya lönen:

”När jag bedömde din prestation fram tills dess, så lade jag stor vikt vid en sak vi pratat om hösten 2017. Då både utmanade jag och uppdrog jag dig att utveckla slöjdämnet för att dels få fler elever att klara grundläggande kunskaper och dels fler elever att nå högre betyg. Vi pratade om vikten av att skapa motivation och intresse, om ökad variation på arbetsuppgifterna och lyhördhet för elevernas idéer. Min bedömning är att det sammantaget inte blev tillräcklig förbättring och därmed ett lägre lönepåslag än det annars skulle ha blivit.”

Förvånad och uppgiven

Christian Jensen understryker att hur väl han lyckas med att ge eleverna kunskaper är en diskussion han inte har något problem att föra med sina chefer.

“Men jag har problem med en diskussion om hur jag sätter betyg, för att det är jag och ingen annan som gör det. Inte någon rektor. Det blir helt fel om betygen ska dikteras uppifrån. /…/ Jag blev förvånad och uppgiven att det kom från just rektorshåll. Men man blir ju faktiskt lite luttrad eftersom att jag i mitt fackliga uppdrag som kommun- och huvudskyddsombud för LR har tagit del av hur det är för andra lärarkollegor”, säger Christian Jensen till Skolvärlden.

Tidigare har Skolvärlden berättat Länk till annan webbplats. att en majoritet av lärarna är missnöjda med hur rektorerna utövar sitt pedagogiska ledarskap och hur den lokala lönesättningen går till.

Skolvärlden har bett Per Måhl, lärare och betygsexpert kommentera fallet.

”Den här rektorn har handlat på ett sätt som jag uppfattar som regelvidrigt. Om det här förekommer oftare än vad vi vet så är det klart att det är ett stort problem. Det är en sorts korruption, för det handlar ju om att betala för en myndighetsutövning som är juridiskt reglerat.”

Nyligen publicerade ekonomiprofessor Jonas Vlachos en studie (Red: Länkens målsida finns inte längre) som visar att friskolor sätter glädjebetyg i högre utsträckning än kommunala skolor. Kanske har vi här fått bevis för att problemet också finns i den kommunala skolan?

Tidigare i år konstaterade Skolverket att friskolelever får högre betyg – men klarar sig sämre på högskolan Länk till annan webbplats..

Rektorer som agerar som i Ljusdal skadar förtroendet för skolsystemet och även mot hela lärarkåren. Det enda som lärare kan göra är att agera som Christian Jensen och lyfta detta offentligt och sätta ansvariga vid skampålen.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla