Staten behöver ta helhetsansvaret för skolan

Hela skolsystemet måste ses över

Det är hög tid för staten att ta ett betydligt större ansvar för de skolor som idag är kommunala, men också för den enorma skolsegregation som tillåtits växa fram.

Publicerad Av

I veckan kunde vi läsa om att för första gången har staten gått in och tagit över en skola. Eller som det heter på byråkratsvenska, gjort en “statlig åtgärd för rättelse”.

Det gällde en skola i Botkyrka som underkändes och där staten valde att gå inlänk till annan webbplats. Det borde ske i många fler fall där skolor inte håller måttet.

”Vi ser ju att man måste se över hela skolsystemet i Sverige för att garantera alla elever, oavsett var man bor samt bakgrund och hemförhållanden, ska ha rätt till en bra och trygg skolgång. Här tror vi att man måste ta ett nationellt ansvar”, sade Åsa Fahlén till nyheterna i Sveriges Radio P4.

I pressmeddelandet ”Sluta lappa och laga i ett trasigt skolsystem”länk till annan webbplats sade Åsa Fahlén vidare:

”Det är hög tid för staten att ta ett betydligt större ansvar för de skolor som idag är kommunala, men också för den enorma skolsegregation som tillåtits växa fram. Det handlar om resurser, men framför allt om hur resurser används, liksom möjligheten att garantera alla elever god undervisning. Det är inte hållbart med den typen av hårt segregerade skolor som vi har idag. Det funkar inte med att lappa och laga i ett system som faktiskt havererat. Hur många bränder ska inspektionen släcka innan politikerna inser att det är systemet det är fel på?”

Skolvärlden skriver också om det fall, Staten tar över problemskola: ”En viktig markering”länk till annan webbplats.

Där säger Peter Bergander, som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Botkyrka, att han tycker att det är ett rimligt beslut som fattats av Skolinspektionen.

”Jag tror att det här är en viktig markering. Får man som elev inte särskilt stöd och inte kan känna sig trygg i skolan så är det allvarligt. Det har inte fungerat på skolan, så är det bara.”

Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola, däremot besluta om så kallade statliga åtgärder för rättelse. Det har nu alltså skett för första gången. Däremot förekommer det att fristående skolor stängs. Det har skett 21 gånger sedan 2010.

“En förklaring kan vara att kommuner oftast har större resurser att sätta in när vi kommer med förelägganden. Mindre friskolor kan ha begränsade resurser och mindre erfarenhet av skolverksamhet och lyckas inte rätta till problemen inom rimlig tid”, säger Jukka Kuusisto på Skolinspektionen till TT.


Zoran Alagic

Senior rådgivare Lärarnas Riksförbund

Mejla