Lärarna är för pressade

Allt handlar om tid

Lärarbristen är ett stort problem i skolan i dag, samtidigt som lärare lämnar skolan på grund av en alltför stor arbetsbelastning.

Allting handlar nämligen om tid – eller bristen på den. Hur många undervisningsminuter ett ämne ska ha. Hur många undervisningsminuter varje lärare ska ha.

Anna Tibbelin

I början av veckan kunde vi läsa en intressant insändare i DN Länk till annan webbplats. av Anna Tibbelin om varför hon nyligen lämnat läraryrket. Bland annat skrev hon:

”Allting handlar nämligen om tid – eller bristen på den. Hur många undervisningsminuter ett ämne ska ha. Hur många undervisningsminuter varje lärare ska ha. Tiden du tillbringar som rastvakt (som inte är exakt fastställt utan varierar mycket mellan olika skolor). Tiden du vaktar i matsalen. Tiden du vaktar i omklädningsrummet. Direkt relaterat blir därför tiden du inte hinner plocka undan och ta fram mellan två lektioner för att du är ute med eleverna. Tiden du inte får för ett toalettbesök. Tiden du inte får för att hinna förbi lärarrummet, hämta en kopp te och växla ett par ord med en kollega. Tiden du inte får för att samplanering med dina kollegor. Tiden du inte får när du kommer ny till en skola att sätta dig in i regler och rutiner. Tiden du inte får för att hinna lära dig det nya datasystemet. Tiden du inte får för fortbildning. Tiden du inte får för ett möte med din rektor om varför du slutar. Tiden som inte fanns för att fråga om du hunnit klart med all dokumentation innan du slutar.”

När nya utbildningsministern Anna Ekström besökte TV4 Nyhetsmorgon Länk till annan webbplats. i dag så var Anna Tibbelin också med och berättade om att läraren måste avlastas alla de uppgifter som inte är relaterade till undervisningen och kunskapsuppdraget.
Ministern höll med om att lärarna är för pressade i dag och hon lyfte fram att satsningen på lärarassistenter kan vara ett sätt att hjälpa lärarna att få mer tid till att förbereda och efterarbeta undervisningen. Istället ägnar sig lärare åt uppgifter som andra kan göra, som rastvakt, hålla ordning på eleverna och göra frånvaroanmälningar

”Där måste lärarna avlastas eftersom de har en alldeles pressad situation. Det bidrar ju till att läraryrket blir lite mer oattraktivt och att man slutar, precis som Anna gjorde.”