Hur förbättra utlandsfödda elevers skolresultat

Att skruva på detaljer är verkningslöst

Sverige kan göra mycket mer för att underlätta integrationen av invandrarbarn i skolan.

Sverige kan göra mycket mer för att underlätta integrationen av invandrarbarn i skolan. Det skriver OECD i en ny rapport, ”Strength through diversity’s Spotlight Report for Sweden”. Länk till annan webbplats.

Här finns också en länk till pressmeddelandet Länk till annan webbplats. som gick ut från regeringen idag.
Man menar att svenska myndigheter borde granska hur andra länder tacklat problemen med integration av barn till invandrare. OECD-rapporten föreslår bland annat en viss kvotering när eleverna väljer skola.

Efter presentationen av rapporten från OECD så kommenterade Lärarnas Riksförbunds utredningschef Pontus Bäckström i Sveriges Radio tydligt vad som egentligen är problemet Länk till annan webbplats..

”Det stora strukturella problemet det är att av de nyanlända som går ut gymnasieskolan, ett antal tusen varje år, så är det 12 procent på tre år som kan ta en gymnasieexamen – och 88 procent gör det inte. Det är enkelt att förstå varför, det är väldigt svårt att hämta ikapp all den tid som andra elever har fått i undervisning. Att då skruva på detaljer i skolvalet eller på vissa formuleringar i läroplanen, det kommer inte påverka det stora strukturella problemet, de stora volymerna. Då blir det verkningslöst.”

Pontus Bäckström förklarade att Lärarnas Riksförbund vill se mer riktat stöd till kommuner och skolor.

”Det vi ser nu när kommunerna själva bestämmer så är det vissa kommuner som gör det väldigt ambitiöst, andra gör det lite mindre ambitiöst – och vissa gör det inte alls. Det gör att det blir en väldigt stor spridning. Du kan ha två grannkommuner där man i den ena kommunen har en väldigt tydlig resursfördelning mellan skolorna, men där man i den andra kommunen inte alls har det.

Vi ser en alldeles för schablonmässig fördelning mellan skolor idag. Lärarnas Riksförbund vill därför att staten tar över finansieringen av skolan, ända ner på skolnivå och viktar resurserna efter elevsammansättningen. Det är ingen mirakelkur, men det skapar förutsättningar för att du ska kunna ha olika stödfunktioner, som stöd på modersmålet eller andra typer av insatser.”

I går kommenterade även Lärarnas Riksförbund distriktsordförande i Stockholms stad, Ragnar Sjölander, segregationen i skolan för SVT Länk till annan webbplats.. Han påpekade att:

”Lärare tycker att det är problematiskt att det inte är en större blandning av elever med olika bakgrunder i skolan. Men de säger också att det sker en form av avtappning på skolor i förorten och att de elever som skulle kunna utgöra lokomotiven väljer att gå till friskolor, och att det är till nackdel för de elever som är kvar.”

”Det är klart att segregationen beror på hur folk bor men däremot är det oacceptabelt att man går i en skola där man aldrig möter elever med en annan bakgrund, för det innebär ju att elever växer upp i parallellsamhällen, det är väldigt negativt”, säger Ragnar Sjölander.

”Att skruva på detaljer i skolvalet eller på vissa formuleringar i läroplanen, det kommer inte påverka det stora strukturella problemet, de stora volymerna. Då blir det verkningslöst."