Behövs krafttag i arbetsmiljö­frågan

Lärares arbetsmiljöundersökningar lyfter problemen

Flera arbetsmiljöundersökningar från Lärarnas Riksförbund visar hur orimlig lärares arbetsbelastning är. Nu behövs åtgärder från arbetsgivarna.

Under veckan har vi kunnat läsa om ännu en oroande arbetsmiljöundersökning som gjorts i Lund. Lärarnas Riksförbund i Lund gick återigen ut i media med resultaten från en arbetsmiljöundersökning. Den har man gjort återkommande under flera års tid.

Det har varit ett väldigt effektivt sätt att lyfta frågan om lärares arbetsmiljö och arbetssituation på lokal nivå. LR i Lund skickade ut pressmeddelandet under tisdagen och nästan genast plockades det upp i Lokaltidningen i Lund Länk till annan webbplats.. Någon dag senare kom en artikel i Sydsvenskan Länk till annan webbplats.. Detta ger också ett tryck i det lokala arbetet och kontakterna med skolansvariga och med kommunpolitiker. Men än är det en bit kvar innan förbundets företrädare är nöjda.

I en artikel i Skolvärlden Länk till annan webbplats. berättar Robert Jivegård, kommunombud och ordförande för Lärarnas Riksförbund i Lund, att den prioriteringslista som infördes för att renodla läraruppdraget och minska stressen inte följs. Han konstaterar att dessa verktyg som arbetats fram just för att motverka arbetsbelastningsskador inte används i tillräckligt hög utsträckning på många skolor.

Robert Jivegård tycker också att arbetsgivaren ofta fokuserar väldigt mycket på skollagen och Skolverkets direktiv, och man inte fokuserar lika mycket arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets direktiv.

”Det gäller att hålla två bollar i luften samtidigt här och allt för ofta så tappas arbetsmiljö-bollen. Det ser vi nog i flera kommuner i landet.”

”En del kommuner, dock inte Lunds kommun, anstränger sig på att hitta lärare i andra
länder – till exempel Finland. Jag tycker att det skulle vara bättre att ta hand om de lärarna som redan finns här. En stor del av lärarbristen skulle kunna lösas om man fick tillbaka alla de som har slutat arbeta som lärare. Det är ett resursslöseri.”

Också Lärarnas Riksförbund i Kungsbacka har lyft frågan om lärarnas arbetsmiljö och orimliga arbetsbelastning. I en medlemsenkät man gjort förklaras varför lärare "valt" att gå ned i tjänst.

I Norra Halland berättades  Länk till annan webbplats.om resultatet i förra veckan. Där sa Örjan Modén, huvudskyddsombud och biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund bland annat:

”Att det visar sig så tydligt att arbetsmiljön gör att man inte vill jobba heltid och att man inte heller vill gå tillbaka till att jobba 100 procent är oroande.”

Just sådana här arbetsmiljöundersökningar som sätter siffror och storlek på problemen är ett bra sätt att synliggöra frågor som lärare brottas med och vill få upp till debatt för att sedan också förmå arbetsgivarna att åtgärda.

Lärarnas Riksförbund är just nu mitt uppe i kampanjen ”På lärarnas sida”, som tar upp arbetsbelastningen och att lärare måste få rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag.

Målet med kampanjen är bland annat att öka medvetenheten och väcka kampviljan i stort hos förbundets medlemmar och lärare, och skolfolk i allmänhet. Det finns alltför många arbetsgivare som vill förminska betydelsen av för- och efterarbetstid, och tycks se det som något som inte riktigt hör till arbetet, som något som lärarna ska sköta hemma.

Det är en attityd förbundet vill motverka. Att inte ha MINST en timme till för-
och efterarbete per undervisningstimme måste få bli det som betraktas som
onormalt, som något som behöver åtgärdas.

Styrkan hos fackombuden avgörs av det stöd de har av medlemmarna omkring sig.
Det uttrycks som ”facket är vi tillsammans”. Och om alltför många slår knut på
sig själva och löser det omöjliga, bland annat för att försöka undvika att eleverna drabbas, så finns inte den kollektiva kraften till förändringar som förbundet vill åstadkomma. Den kraften bygger man upp nu, och kampanjfilmen är en del av detta.

Det är flera kommunföreningar som gör liknande kartläggningar som i Lund och Kungsbacka och man kommer säkerligen att gå ut i ytterligare kommuner för att lyfta just lärarnas arbetsmiljö och arbetsbelastning. Det är den enskilt viktigaste frågan för lärarkåren i dag.

Jag tycker att det skulle vara bättre att ta hand om de lärarna som redan finns här. En stor del av lärarbristen skulle kunna lösas om man fick tillbaka alla de som har slutat arbeta som lärare. Det är ett resursslöseri.

Robert Jivegård


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla