Ny skolform för att få fler att klara skolan

Fiasko och systemhaveri måste åtgärdas

Lärarnas Riksförbund vill ersätta gymnasiets introduktionsprogram med en ny skolform, mellan grundskolan och gymnasiet.

Publicerad Av

Få har väl undgått att Lärarnas Riksförbund vill se en ny skolform för att fler elever ska klara att ta gymnasieexamen. Förslaget presenterades på DN Debatt idag i debattartikeln ”Lägg ner gymnasiets introduktionsprogram”. Där förklaras att gymnasieskolans introduktionsprogram är ett systemhaveri och borde läggas ner.

Introduktionsprogrammen är till för elever som saknar behörighet till gymnasiet. Dock klarar endast sex procent av programmets elever att ta en gymnasieexamen efter tre år.

"Eleverna fastnar i en återvändsgränd där övergången till gymnasieskolans nationella program är skrämmande låg", skriver Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund vill i stället att en helt ny skolreform etableras. Bland annat måste skolplikten förlängas till 18 år för elever som saknar gymnasiebehörighet, och kontakten mellan nyanlända och övriga elever öka för att stärka språkinlärningen.

Nyanlända elever som gått miste om mycket av sin skolgång ska dessutom kunna gå kortare lärlingsliknande utbildningar som leder till jobb snarare än en gymnasieexamen.

”Det nuvarande systemet funkar inte”, säger ordförande Åsa Fahlén till Sveriges Radios Ekot Länk till annan webbplats..

”Vi försöker att lappa och laga, vi försöker sätta in insatser på högstadiet, intensivt, för att så många som möjligt ska klara sig. Sen gör man inte det, då får man ändå börja på gymnasiet och introduktionsprogrammet där andelen som tar gymnasieexamen är extremt låg. Då vill vi göra nåt nytt, ett omtag”, förklarar Åsa Fahlén.

I högstadiet kan det vara väldigt mycket att ta igen för en del elever, man kanske har kommit sent till Sverige och har liten skolbakgrund, då behöver man hitta andra vägar.

Hon påpekar att den nya skolformen ska tillföras mer resurser och vara mer anpassad efter varje elevs behov. Men det krävs också insatser i början av skolgången med tidigare skolstart och tidigare stöd.

Åsa Fahlén medverkade också i TV4:s Nyhetsmorgon och förklarade att skolans kostnader måste ses som en investering.

Vi försöker att lappa och laga, vi försöker sätta in insatser på högstadiet, intensivt, för att så många som möjligt ska klara sig. Sen gör man inte det, då får man ändå börja på gymnasiet och introduktionsprogrammet där andelen som tar gymnasieexamen är extremt låg. Då vill vi göra nåt nytt, ett omtag

Åsa Fahlén


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla