Lokala protester mot löftesbrott

Fackliga företrädare går samman mot skolans huvudman

Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund lyfter fram politikernas svek mot skolan.

Publicerad Av

Det protesteras runtom i landet mot nedskärningarna i skolan. De olika fackliga organisationerna i skolan samarbetar och trycker på arbetsgivarna och skolans huvudmän.

I skånska Lund har man skrivit en gemensam debattartikel i Sydsvenskan. Det är Lärarnas Riksförbund i Lund, Lärarförbundet i Lund och Sveriges skolledarförbund i Lund som samlar sig i ”Vallöften på avvägar!” Länk till annan webbplats..

Lärarnas Riksförbunds kommunombud Robert Jivegård och hans fackliga medparter påminner här om vilka löften och ambitioner partierna torgförde inför valet 2018:

”Partierna försökte övertrumfa varandra i satsningar på skolan. Ett axplock av utfästelserna var att (L) ville ha lärarassistenter som kunde avlasta lärarna, (M) ville stärkta stödfunktioner kring lärarna, (Kd) ville att skolan skulle vara en attraktiv arbetsplats och minska lärarnas administrativa börda, (Mp) ville se en ökad lärartäthet och förstärkt elevhälsa, (FNL) ville satsa på lärarassistenter, (C) ville anställa fler specialpedagoger, och (S) ville förbättra arbetsmiljön och minska den administrativa bördan för lärarna. Retoriken är lite olika, men samtliga tycks vilja satsa på arbetsmiljön.

Valet ägde rum bara för lite mer än ett halvår sedan och nu är tongångarna annorlunda. Hårda besparingar väntar om kvintetten får igenom sin budget.”

De fackliga företrädarna påpekar att Lunds skolor nu har halkat efter.

”Enligt Skolverket har lärartätheten minskat mellan 2007 och 2017. Resultatet är mindre tid per elev. Vi vet att arbetsbelastningen på all personal i skolan är förfärande hög redan nu! Skolorna levererar mycket goda resultat, men resurserna har minskat snabbt och når nu en smärtgräns.

I september 2018 tecknades ett nytt avtal för lärarna med SKL. Nu är det upp till bevis för SKL och kommunerna att uppfylla intentionerna med avtalet, med bland annat att erbjuda en god arbetsmiljö och en god löneutveckling för erfarna lärare. Detta behövs för att kunna attrahera och bibehålla lärare i yrket. Det är inte rätt att utfärda vallöften och teckna avtal med en viljeinriktning och sedan arbeta åt andra hållet i praktiken efter valet.

Kvintetten tycks vilja spara pengar för att kunna sänka skatten inför nästa val och (S) vill bland annat satsa på en ishall och badhus. Konsekvenserna kommer att bli fler elever per klass, färre valmöjligheter för eleverna och lärare som får mindre tid för att kunna vara förberedda inför undervisningen. De elever som behöver ytterligare stimulans kommer inte att kunna sporras och de elever som är i extra behov av anpassningar och stöd kommer inte få den stöttning de behöver. För skolledarna kommer det att bli svårare att behålla samt rekrytera legitimerade lärare.”


Debattartikeln avslutas med två retoriska frågor:

”Är det detta invånarna i kunskapsstaden Lund vill?
Hur roligt är det med en simhall om ungdomarna inte ens kan stava till ordet?”

Vi får väl se vad arbetsgivarna svarar.

Runtom i landet publiceras debattartiklar med liknande budskap. Det får räcka med nedskärningar i skolan, istället behöver skolan satsningar eftersom utmaningarna ökar med fler elever och lärarbrist.

Detta fackliga arbete pågår dagligen och stundligen i möten och förhandlingar. Men hur göra när huvudmannen inte är mogen att ta ansvaret för skolan?

Det är dags för ett statligt huvudmannaskap för skolan.

Nu är det upp till bevis för SKL och kommunerna att uppfylla intentionerna med avtalet, med bland annat att erbjuda en god arbetsmiljö och en god löneutveckling för erfarna lärare.


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla