Lärarbristen ett hot mot Sverige

Lärarstudenternas ordförande varnar

Idag har Rebecca Roth, ordförande i Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, en debattartikel på SVT Opinion. I samband med att SVT nu uppmärksammar lärarbristen passar hon på att göra ett inlägg i den för skolan och Sverige så ödesdigra frågan.

Publicerad Av

Hennes poäng är att man kan göra mycket för att försöka underlätta och avhjälpa denna brist. Men man gör inte den förändring som skulle ge rätt förutsättningar att komma tillrätta med problemet: Statlig skola med nationell överblick och nationellt ansvar.

I ”Lärarbristen ett hot mot Sverige” (Red. Länken fungerar inte längre.) skriver Rebecca Roth att förstatliga skolan är en grundbult.

”En undersökning Länk till annan webbplats. från Lärarnas Riksförbund visar att det sig tydligt att det finns stora skillnader och ojämlikheter mellan kommuner som är hyfsat lika varandra till storlek. Ändå tar inte finansieringen av undervisning hänsyn till socioekonomiska faktorer.

En annan undersökning Länk till annan webbplats. från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund tar upp hur man ska finansiera grundskolan i framtiden. Den visade att 60% av de kommunala skolpolitikerna inte tror att kommunerna kommer klara av att finansiera grundskolans verksamhet i framtiden och att 73% av de tillfrågade rektorerna svarade att verksamheten skulle förbättras med statlig finansiering. Detta är svaret på vad som måste göras.

Men istället för att prata om den absolut viktigaste och bästa lösningen på många av skolans problem, nämligen just förstatligandet, väljer man att diskutera lärarassistenter, öka på lärarnas redan många undervisningstimmar, ta tillbaka pensionerade lärare eller att höja lönerna för lärare i särskilt utsatta områden.”

Rebecca Roth menar att man först måste lösa det grundläggande problemet:

”Något som också är en grundbult till ökad status för läraryrket är lärarutbildningen. Hur ska vi kunna locka folk till att studera till ett yrke som inte bara är ohållbart när man väl arbetar inom det, utan som även är ohållbart att studera till? Det är inte en lösning att utöka antalet platser – för söktrycket sjunker hela tiden. Det är inte antalet platser som är panikartat, utan hur vi ska fylla de tomma stolarna. Det är för få lärarledda timmar, stora brister i den verksamhetsförlagda förlagda utbildningen och osäkert om den som står framför dig och undervisar om läraryrket själv är disputerad lärare. Vi behöver höjda antagningskrav, fler lärarledda undervisningstimmar, en utökad och planerad verksamhetsförlagd utbildning och lärare som undervisar blivande lärare.


LR Studs ordförande har alldeles rätt:

”Vi står inför enormt svåra frågor men vi måste hitta ett sätt att ta oss ur den här onda spiralen, annars kommer läraryrket fortsatt vara ett sjunkande skepp.”

”Men man gör inte den förändring som skulle ge rätt förutsättningar att komma tillrätta med problemet: Statlig skola med nationell överblick och nationellt ansvar.”

Rebecca Roth


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla