Tioårig grundskola – seger för Lärarnas Riksförbund och för Sveriges unga

Första stegen mot införandet av en tioårig grundskola

Idag välkomnar förbundet beskedet att pengar avsatts i budgeten till fortbildning för att fler lärare i förskoleklass ska bli behöriga att undervisa enligt läro- och kursplanen för de lägre årskurserna i grundskolan.

Publicerad Av

Det är glädjande att den reform som Lärarnas Riksförbund arbetat för så länge – faktiskt ända sedan 80-talet! – nu ser ut att bli verklighet när förskoleklassen ska omvandlas till årskurs ett i grundskolan, som därmed blir tioårig.

I Sverige går elever nästan ett helt år mindre i skolan jämfört med elever i andra länder. Sverige behöver inte bara obligatorisk förskoleklass utan eleverna behöver få gå i en tioårig grundskola med undervisning av behöriga lärare.

Det behövs bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen i läroplanen. Fler elever ska gå ut skolan med fullständiga och godkända betyg.

Det ska inte spela någon roll vem du är eller varifrån du kommer. Svensk skola ska ge alla en bra start i livet. Men så är det inte i dag. Nästan var femte elev når inte tillräckligt höga kunskaper för att läsa vidare på gymnasiet. Det kan aldrig Lärarnas Riksförbund acceptera.

I Skolkommissionen tog förbundet ett brett grepp om skolan och drev på både för starkare statlig finansiering av skolan och för en tioårig grundskola.

Det var en stor framgång att det tydligt skrevs in i januariavtalet, som ligger till grund för denna regering, att skolan ska bli tioårig. Punkt nummer 51 i avtalet lyder:
Tioårig grundskola. Regeringen ska bereda möjligheten att införa en tioårig grundskola och återkomma till riksdagen med ett lagförslag.

I dag kan vi läsa i Dagens Nyheter Länk till annan webbplats. att den socialdemokratiska utbildningsministern Anna Ekström berättar att regeringen tillsammans med samarbetspartierna L och C i den nya budgeten tagit de första konkreta stegen mot en tioårig grundskola.

Man har avsatt 190 miljoner kronor för att vidareutbilda personal i förskoleklass så att fler blir behöriga att undervisa enligt läro- och kursplanen för de lägre årskurserna i grundskolan. Utbildningsinsatsen är en förberedelse inför det lagförslag om en tioårig grundskola som regeringen ska lämna till riksdagen.

Det är en omfattande förändring som kräver noggrann utredning”, säger Anna Ekström klokt till DN. Hon visar en tydlig insikt och att hon verkligen förstår hur denna reform ska kunna gynna svenska skolan.

"Utifrån exempelvis resultaten i Pisaundersökningen är det tydligt att fler elever behöver längre tid än i dag att utvecklas för att nå målen i grundskolan", säger Anna Ekström.

Det måste dock finnas beredskap för att ytterligare medel behöver skjutas till för fortbildningen. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén intervjuas i DN idag Länk till annan webbplats..

"Den grundläggande läs- och skrivinlärningen är kanske det viktigaste steget för att klara skolan och skaffa sig ett bra liv som vuxen. Därför är det viktigt att det sköts av personal som har utbildning i hur det ska läras ut", säger Åsa Fahlén.

Hon anser att det är ganska stor skillnad på dagens förskoleklass och att göra det till en del i grundskolan. Samtidigt som man måste förvalta den kompetens som förskolelärarna redan har måste man se till att personalen har adekvat utbildning.

Fackförbundet ser det som en långsiktig insats som måste få kosta.

– Att man får regelverk på plats har viss betydelse men man måste även få rätt kompetens på plats så att man möter lärare som har det.

Fackförbundet vill även se en ökad satsning på speciallärare och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. Rätten att sätta in åtgärder är inte lika stark i förskoleklass som i första klass så den behöver man förstärka redan i sexårsåldern, menar LR.

– Vi vill se ökad rätt till insats om ökat stöd. Vi vet att det behöver satsas på speciallärare och att lärare faktiskt har tid att sitta med elever som det går lite trögare för i början, säger Åsa Fahlén."

Reaktionerna har också varit välkomnande från lärarhåll. I Skolvärlden läser vi Länk till annan webbplats. att Karin Johansson, lärare på en låg- och mellanstadieskola, säger att hon ser positivt på lagförslaget.

– Jag ser bara positivt på det här. Vi behöver en tioårig grundskola eftersom det kommer leda till att det blir en bättre skola för eleverna. Förskoleklassen är en egen skolform i dag som liknar en slags mellanstation mellan förskolan och grundskolan, och vi anser att den inte behövs, säger hon och tillägger:

– Det här kommer ge möjligheter att sätta in stöd tidigare och redan i förskoleklass och upptäcka elever som har svårigheter för vissa saker. Vinsten med det här är att vi får det formella att det faktiskt är en riktigt skola och inte en egen skolform.

Det är en omfattande förändring som kräver noggrann utredning.

Anna Ekström


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla