Samstämmig bild av nedskärningar i kommunerna

Lärare kan komma tvingas göra avkall på sin profession

Flera rapporter och inslag berättar om stora nedskärningar som genomförs nu och även planeras för nästa år. Läget är allvarligt för skolan.

Publicerad Av

Idag kan vi läsa i DN om de stora nedskärningar som görs i landets kommuner.
Fyra av fem kommuner som svarat på DN:s enkät tvingas göra nedskärningar i verksamheten under nästa år. Det handlar bland annat om neddragningar på skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten. Samtidigt kommer var tionde kommun att tvingas höja skatten, visar DN:s genomgång. Länk till annan webbplats.

Man har bland annat besökt Uddevalla som ska spara nästan 200 miljoner kronor och intervjuat Annika Levander, Länk till annan webbplats. huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund i Uddevalla.

"Fler sjukskrivningar, sämre skolresultat och nedläggning av två brandstationer. Så kan Uddevalla kommun drabbas av sparkravet på nästan 200 miljoner fram till år 2022.

All kommunal verksamhet påverkas, inte minst skolan.

– Lärare kommer tvingas göra avkall på sin profession", säger Annika Levander till DN.

/…/

"– Om man får fler arbetsuppgifter som man förväntas genomföra på kortare tid, hinner man inte förbereda och individanpassa undervisningen. Lärare blir frustrerade och tar till helger, kvällar och annan ledig tid för att försöka upprätthålla en viss nivå. Och det leder rätt in i en sjukskrivning, säger hon.

En annan konsekvens blir enligt henne sämre tillgång till specialpedagoger för elever i behov av särskilt stöd och till annan stödpersonal.

– Endast de mest basala behoven kan tillgodoses och knappt det. Vi kan inte trolla. Betalar man för en begagnad bil kan man inte förvänta sig en Rolls-Royce."

DN:s genomgång visar samma sak som Skolvärlden kunde berätta i förra veckan Länk till annan webbplats. efter en undersökning bland fackligt aktiva lärare. Där visade sig att åtta av tio kommuner i år har genomfört besparingar på skolan. Samtidigt planerar sju av tio kommuner att skära ner ytterligare på skolan under nästa år.

Slutligen har idag också Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterat sin nya rapport Länk till annan webbplats. över kommunekonomin. Den visar att fler kommuner ser att det kan komma att bli kärvt ekonomiskt framöver. Man har ställt frågan till ekonomicheferna i landets 290 kommuner om hur de bedömer sin kommuns ekonomiska förutsättningar nästa år jämfört med i år. 216 har svarat och av dem säger fyra av fem att det ser mycket eller något sämre ut nästa år.

Här kan det vara på sin plats att tipsa om Åsa Fahléns debattartikel Länk till annan webbplats. som publicerades på SVT Opinion i lördags samband med helgens marscher som genomfördes i hela landet mot nedskärningarna i skolan. Där kan vi bland annat läsa:

”Vår nya civilminister Lena Micko måste lyssna på lärarna som genomför demonstrationerna. Hon är nu ansvarig i regeringen för kommunerna.

Hon måste förstå att det är nog nu, att det måste satsas på skolan. Det är där vi skapar framtiden och säkrar att landet kan gå framåt. Skolan är också en förutsättning för demokratin, samtidigt som den möjliggör social rörlighet, innovation och stärkt konkurrenskraft.

När Lena Micko var företrädare för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förklarade hon att staten har ett ansvar för att ge kommunerna de förutsättningar som behövs för att klara sina åtaganden.

Nu måste hon också få hela regeringen och särskilt finansminister Magdalena Andersson att inse det och matcha krav med resurser.”


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla