Skärmarna i skolan

Digitaliseringen måste utgå från lärarnas uppdrag

Det är lärarna som har möjlighet att göra skillnad för eleven. Därför måste alla elever få lärare som får förutsättningar att göra skillnad på rätt sätt. Det gäller också för satsningen på IT i skolan och hela digitaliseringen.

Publicerad Av

Digitaliseringen av skolan måste utgå från lärarna och undervisningen. Endast så kan skolan låta lärare göra skillnad och förbättra lärandet och även elevernas kunskaper. Tekniken ska ledas och inte leda.

I helgen fanns en intressant artikel i Dagens Nyheter skriven av journalisten Katarina Bjärvall, som skriver samhällsjournalistik om bland annat kommunikation, konsumtion, skola och arbetsliv.

I artikeln ”Så gick det till när skärmarna charmade skolan” Länk till annan webbplats. påminns att läroplanen säger att svenska skolbarn ska lära sig ­digital teknik. Bjärvall konstaterar att globala företag har kommit in i klassrummen med hjälp av surfplattor och bärbara datorer. Hon frågar sig om vi förstår att data om våra barn kan spridas på en kommersiell marknad?

Många bör läsa denna oroande artikel. Måhända har vi sett det värsta redan i form av naiva framtidsdrömmar och orealistiska lösningar för skolans värld? De började komma på bred front för tiotalet år sedan. Nu är det bland andra lärarna i Lärarnas Riksförbund som har ett stort uppdrag att se till att man inte får rätt i de dystra framtidsspekulationerna för skolans del.

Det gäller då att den digitala tekniken och digitala arbetssätten utgår från lärarnas behov och val av verktyg. Det kan aldrig vara så att det endast finns digitala val.

I detta sammanhang passar det att läsa läraren Helena Kvarnsells blogg ”matteochno” Länk till annan webbplats. och kanske särskilt ett inlägg som skrevs för några år sedan , ”om allt och inget om digitalisering av skolan” Länk till annan webbplats.. Där finns mycket klokskap som knyter an till den aktuella frågan om IT i lärandet och digitaliseringen av skolan. Kvarnsell skriver bland annat:

”Vi måste alltid ställa frågan vad vi vill uppnå hos eleven innan vi väljer verktyg. Om man som lärare vill jobba mycket med film utomhus kanske svaret är just ipad, vill man istället att eleverna ska utföra större beräkningar i kalkylprogram är det förmodligen en dator pengarna ska läggas på.

Frågan är :” Hur mycket av Ed-Tech bryr sig egentligen om lärande?” Kvarnsells svar som lärare är värt att lyssna på:

”Lärande är komplext. Det är väldigt sällan det är just den digitala prylen eller verktyget som ”lär eleven” något. Lärandet är något där eleven själv är högsta grad inblandad. Vad Ed-Tech-bolagen (dvs företag vars största marknad är digitala tjänster för utbildning) kan bidra med är snarare förenkling av uppgifter. Det finns många effektiviseringsmöjligheter när det gäller distribution och hantering av prov när dessa görs digitalt. Många elever har väldigt mycket nytta av att kunna få text uppläst eller att kunna se film med förklaringar. Att inte oroa sig över sin stavning tack vare stavningsprogram och liknade kompensatoriska verktyg gör förmodligen att eleven kan prestera bättre på sina prov och uppgifter vilket förhoppningsvis ger både bättre betyg, mer självförtroende och större livschanser. Närvarorapportering, kalendrar, delningsytor mellan lärare-lärare, lärare-elev samt elev-elev underlättar förmodligen också. Kapitlet om IT i min senaste bok Jobba smart – din vägledning som lärare Länk till annan webbplats. behandlar liknande frågor. Men inte är det lärande vi sysslar med när vi delar dokument i molnet?!

Kvarnsell konstaterar vidare att digitaliseringen av skolan inte är lösningen på allt och att digitaliseringen av skolan, liksom allt annat, är beroende av bra ledarskap. Inte heller förenklar den nu inte längre så nya tekniken lärarnas jobb. Samtidigt skriver hon att:

…mycket av det vi idag gör hade varit orimligt att klara av utan fungerande digitala system. Det är bara det där lilla ordet fungerande…lägg gärna till effektiva…”

Helena Kvarnsell avslutade sitt inlägg som detta blogginlägg började:

”Vad som än händer på nationell, kommunal eller skolledningsnivå är det läraren som har möjlighet att göra skillnad för eleven. Se till att alla elever får en lärare som kan göra skillnad på rätt sätt.”

 Men inte är det lärande vi sysslar med när vi delar dokument i molnet?!

Helena Kvarnsell


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla