Vi har stärkts av facklig samverkan

Lärdomar från Hörby

Maria Westlund är ombud för Lärarnas Riksförbund i Hörby, där hon också är Saco-ombud. I den senare rollen har hon varit i hetluften och mött reportrar från radio, TV och tidningar som har intresserat sig för vad som händer i Hörby där kommunledningen genomför förändringar på ett sätt som mött motstånd från anställda och fack.

Publicerad Av

Under våren har Hörby varit en riksnyhet och det har talats om att fria fack och fri media angrips. Hela Sacofederationen har stått upp i försvar för Maria och hennes fackliga kollegor i Hörby, som har samarbetat på ett nytt sätt.
Arbetsmiljöverket har också krävt åtgärder från kommunledningen.

– Ja, det känns som vi stigit in i en centrifug med varvtalet 1600 och den stannar inte … Vi är en liten kommunförening med få ombud med facklig tid. Utan att mitt biträdande kommunombud som skött LR:s frågor hade jag varit rökt! säger Maria.

Det talas om att kommunledningen hotat anställda och fackliga företrädare. Vad har det konkret handlat om?

– Det handlar bland annat om en hotfull och otrevlig ton från kommunledningen i inledningen av ärendet.

Hoten mot våra medlemmar har varit av typen att man sagt: ”Om du inte är tyst om detta så kommer jag ringa din nya arbetsgivare och tala om vad du är för en …”
Hoten mot fackliga företrädare har också varit att de utmålas som att de utför ett generalangrepp mot folkstyret och anklagelser om att facken ljuger.
Detta trots att det finns 25 sidor med vittnesmål från 16 vittnen som skrivit ner sina upplevelser.

* Ni har arbetat i verklig facklig samverkan i den aktuella konflikten. Hur har det varit?

– Ovärderligt! Det hade varit omöjligt att driva ett sådant stort arbetsmiljöärende "själv", vi har haft 3 förbunds ombudsmän och organisationer i ryggen. Samtidigt har vi kunnat fördela uppgifterna så att varje förbund fått ta en del var, detta då allt blivit större än vi någonsin anat.

* Hur tar ni vara på det fackliga samarbetet för framtiden?

– Vi är så stärkta av att alla förbund samarbetat och stöttat varandra i allt även om de inte skrivit under 6:6a. Vi kommer fortsätta detta fantastiska samarbete framöver, vi har regelbundna egna träffar inför samverkansmöten, för att vi upplever att arbetsgivaren försöker spela ut oss.

* Tror du ledningen i Hörby har lärt sig något inför framtiden? Ser du att ni påverkar dem med era aktioner?

– Man kan ju hoppas, efter att Arbetsmiljöverket krävt åtgärder. De kommer bli varse att vi inte längre tolerera att bli "bortglömda". Förhoppningsvis har de lärt sig något: Utred först innan ni kommenterar. Hade de gjort det hade vi aldrig varit där vi är nu. Det vill säga full mediabevakning, generalangrepp mot folkstyret, anklagelser om politiserade fackförbund och JO-anmälningar ...

* Hur har ditt och ert arbete påverkats av coronakrisen? Hur har det påverkat den fackliga samverkan?

– Vårt arbete med arbetsmiljöärendet fortsätter trots coronasituationen och alla medarbetare på kommunledningskontoret har nu börjat delta i utredningen som arbetsgivaren är ålagd av Arbetsmiljöverket att göra. Arbetsgivaren har en deadline när allt ska vara gjort så de kan presentera de åtgärder som måste göras för att kunna skapa en god arbetsmiljö.

I dessa tider är det viktigt att samverka med arbetsgivaren kring alla frågor även kring corona-hanteringen i kommunen, allt kan inte stanna p g a detta utan den dagliga verksamheten måste fortsätta.

Vi fackliga har idag ett mycket bättre samarbete/samverkan med kommunledningen i de flesta frågor, då vi i samband med arbetsmiljöärendet öppet har pratat om hur vi upplevt bemötandet och när de sa att det inte fanns belägg för vår anmälan. Idag har vi ett gott samtalsklimat och vågar vända på stenarna tillsammans och reder ut ev. missförstånd direkt.

Vi parter kan idag prata med varandra och lyfta det som är viktigt för medlemmarna samt vi känner numer att motparten lyssnar på oss. Det kommer dock ta tid för medarbetarna att känna tillit och förtroende, det finns ingen quick fix, utan alla måste tillsammans sträva efter förbättring av arbetsmiljö.

Faktaruta Maria Westlund:
Ålder: 50 år
Bakgrund: VVS-ingenjör och numer Ma/NO-lärare
Familj: Man, 2 barn och 1 barnbarn
Privata intressen: Just nu, mest barnbarnet och återhämtning.

Läs mer:

Gränsen passerad när politiker hotar facket Länk till annan webbplats.
21 fackförbund: Det som händer i Hörby är fullständigt oacceptabelt Länk till annan webbplats.

Tur att jag har nyckeln till utgången i Hörbys spegelvärld Länk till annan webbplats.

Kommunledning sprider skräck i Hörby Länk till annan webbplats.

Kaos i Hörbys kommunhus – ”Mobbade, kränkta, förtalade” Länk till annan webbplats.

”Vi är så stärkta av att alla förbund samarbetat och stöttat varandra i allt även om de inte skrivit under 6:6a. Vi kommer fortsätta detta fantastiska samarbete framöver, vi har regelbundna egna träffar inför samverkansmöten, för att vi upplever att arbetsgivaren försöker spela ut oss.”

Maria Westlund


Zoran Alagic

Mediestrateg Lärarnas Riksförbund

Mejla