Lärarnas Riksförbund stängde skola för att skydda medlemmar

Arbetsgivaren gjorde för lite för att stoppa smittan

”Skyddsstoppet kan definitivt användas på flera skolor framgent om inte tydliga och kraftfulla åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas. Det är vår mest kraftfulla åtgärd”, kommenterar Ragnar Sjölander, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

”När Lärarnas Riksförbund rycker in gör det skillnad.”

Så kan man beskriva det som hände på en skola i Midsommarkransen i Stockholm i veckan och som Aftonbladet skrev om söndags, ”Facket akutstängde skola i Stockholm efter smitta” Länk till annan webbplats..

Konstateras kan att Lärarnas Riksförbund agerade kraftfullt lokalt när smittan drabbade en skola i Midsommarkransen i Stockholm i förra veckan.

Det som hände var att Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsombud Simon Sandström under torsdagen beordrade en akut stängning, ett skyddsstopp, av två årskurser på en grundskola i Stockholm. Detta efter att flera fall av covid-19 upptäckts och Stockholms stad inte velat skicka hem eleverna.

”Lärarnas Riksförbund har länge framfört att det måste till kraftigare åtgärder mot smittan. Att förbundet nu agerar kraftfullt för att säkra medlemmarnas arbetsmiljö ingår i vårt uppdrag”, säger Ragnar Sjölander, huvudskyddsombud och ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

”Jag ser också att skyddsstoppet definitivt åter kan användas på flera skolor framgent om inte tydliga och kraftfulla åtgärder för att förhindra smittspridning vidtas. Det är vår mest kraftfulla åtgärd.”

Under måndagen erkände också arbetsgivaren att de agerat felaktigt i media.

”Skyddsstoppet stängde skolan, inget annat. Det var tydligt att man accepterade skyddsstoppet fredag och måndag.”

Sjölander påpekar att ursprungligen hade arbetsgivaren inte planerat att övergå till distansundervisning utan man ville fortsätta med undervisningen på plats som vanligt.

”De ville att skolan skulle vara öppen. Vårt huvudskyddsombud blev bekymrad över att man inte tog mer ansvar för lärare och elever och gjorde för lite för att stoppa smittan. Han såg sig då tvungen att lägga ett skyddsstopp, en åtgärd man vidtar när man anser att det finns en fara för arbetstagares liv och hälsa.”.

”Vi tycker att skolor ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt, men när det dyker upp smitta och i allt yngre åldrar så måste självklart testning och smittspårning ske omedelbart och berörda elever och personal sättas i karantän. Sker inte detta är vårt enda alternativ att stänga delar av en skola, eller hela, annars blir det en farlig arbetsmiljö, avslutar Ragnar Sjölander.

Under tisdagen kom beskedet att arbetsgivaren tagit beslut om distansundervisning för förskoleklass till årskurs 2 på grund av smittspridning på skolan. Årskurs 4 och 5 återgår till skolan under onsdagen.

”Vi tycker att skolor ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt, men när det dyker upp smitta och i allt yngre åldrar så måste självklart testning och smittspårning ske omedelbart och berörda elever och personal sättas i karantän. Sker inte detta är vårt enda alternativ att stänga delar av en skola, eller hela, annars blir det en farlig arbetsmiljö”

Ragnar Sjölander