Lärarnas företrädare klara med hur skolan måste stärkas

Om fler politiker och skolansvariga lyssnar på Lärarnas Riksförbunds ombud skulle den svenska skolan må mycket bättre.

Idag publiceras en artikel i Nerikes Allehanda i deras pågående artikelserie ”Hur mår skolan”. Ordförande för LR i Örebro, Per Boström, intervjuas.

Idag publiceras en artikel i Nerikes Allehanda i deras pågående artikelserie ”Hur mår skolan”. Här kommer ett litet referat av den utmärkta intervjun med Lärarnas Riksförbunds ordförande i Örebro. Texten finns bara i papperstidningen och E-tidningen Länk till annan webbplats..

”Hur kan man bara acceptera ett sådant systemfel?”

ÖREBRO År efter år blir runt 25 procent av eleverna i Örebro inte behöriga till gymnasiet. Pär Boström, ordförande i Lärarnas Riksförbund i Örebro, ser det som ett systemfel.

”Man säger att man prioriterar skolan – men det är svårt att tro när det inte blir några förbättringar”, säger han i intervjun och påpekar att utbildning är viktigt för att man inte ska hamna i ett utanförskap.

Pär Boström har klara svar på vad som måste ske för att den svenska skolan ska stärkas:

”– Först skulle staten bli huvudman för skolan. Staten måste hålla i hela kedjan. Idag lämnar man över skolan till 290 kommunala huvudmän och då vet vi att skolan ger olika mycket pengar och då blir skolan olikvärdig, säger han.

Nästa åtgärd är att avskaffa det han kallar för marknadsskolan.

– Fristående skolor ska finnas, men då av ideell eller kooperativ karaktär. Däremot är marknadsskolan helt förkastlig. Vi kan inte ha skolor som bygger på att generera vinster. Pengar som ska komma eleverna till godo. Det är sjukt.

För det tredje vill ha ge sig på dagens betygssystem.

– Jag skulle avskaffa betyget F. Resurserna har inte följt med till skolorna i den omfattning som behövs för att klara det här betygssystemet med F, säger han och fortsätter:

– Det leder till att elever slås ut. För de får inte det stöd och den hjälp som behövs för att uppnå godkänt.

Kunskapskraven har han också synpunkter på.

– Jag vill ha en annan läroplan med mer fokus på kunskap och färdigheter, och inte som det är idag.

Till sist tänker han att man bör ändra på hur pengarna till skolan fördelas. Han vill inte ha en resursfördelningsmodell utan en behovsfördelningsmodell.

– Nu missar man målet genom att man utgår från historiska ramar när man fördelar budgeten i skolan. Jag skulle se till att skolan fick pengarna utifrån elevernas behov. Det står i skollagen, säger Pär Boström.”

Det är ingen tvekan att om fler politiker och skolansvariga lyssnar på Lärarnas Riksförbunds ombud så skulle den svenska skolan må mycket bättre.

”Man säger att man prioriterar skolan – men det är svårt att tro när det inte blir några förbättringar”

Pär Boström