Nytt avtal för 200 000 lärare

På torsdagen skrevs ett nytt avtal för alla kommun- och landstingsanställda medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det nya avtalet gäller från den 1 april 2005 till och med 30 juni 2007.

- De långa avtalens tid är förbi för den svenska lärarkåren. Vi har konstaterat att lärarna inte fått tillräckligt i tidigare avtal i förhållande till avtalets längd. Vi har nu tecknat ett kort avtal med ett garanterat löneutfall. Dessa två delar är mycket centrala för våra medlemmar, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. - Avtalet ger tydliga besked: Skolutvecklingen ska fortsätta och välutbildade lärare ska ha bra betalt. Att det blir en enda lägstlön är en tydlig signal till kommunerna när det gäller värderingen av lärarnas uppdrag i förskola och skola, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Avtalet i korthet Skolutveckling • Skolutvecklingen ska fortsätta med ansvaret lagt hos de lokala parterna. Gemensamt ska det skapas goda förutsättningar att förbättra skolans resultat, utveckla skolans förmåga att attrahera behöriga lärare, skapa goda förutsättningar för lärares utveckling och för hur lärares arbetstid används på ett ändamålsenligt sätt. I utvecklingsarbetet ska varje skolas särart beaktas, liksom varje individs särskilda förutsättningar. • De lokala skolutvecklingsavtal som tecknades under den förra avtalsperioden ska utvärderas och part kan ta upp förhandling om översyn. Arbetstid • De centrala parterna konstaterar att arbetstidshanteringen för lärare i grund- och gymnasieskolan är problematisk. Därför genomförs ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden, med ambitionen att tydliggöra arbetstidssystemet samt att hitta och lyfta fram goda lösningar. Individuell lön och garantilön • Löneavtalet innefattar tre löneöversynstillfällen, den 1 april 2005, 2006 och 2007. För 2005 och 2006 finns ett garanterat utfall om två procent per organisation. Lönen ska sättas individuellt och bygga på en dialog mellan chef och medarbetare om mål, resultat och arbetssituation. • Ett lönesättande samtal måste äga rum innan provanställning övergår i tillsvidareanställning. • Garantilönen för förskollärare, fritidspedagoger och lärare i grundskolan är lägst 18 800 kr från 1 oktober 2007 (omfattar inte senarelärare i grundskolan och lärare i gymnasieskolan). Avtalsperiodens längd • Avtalet gäller 1 april 2005 –30 juni 2007 (27 månader). Avtalet omfattar även medlemmar i Skolledarförbundet. Mer information om avtalet finns på respektive organisations webbplats. www.lararforbundet.se www.lr.se Kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38 Upplysningar: Alf Lindberg, pressombudsman Lärarförbundet, 070-316 67 14 Andreas Burman, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00