Pagrotskys kritik bekräftar LR-rapport

Lärarnas Riksförbund välkomnar utbildningsministerns förslag för en bättre lärarutbildning (DN-debatt 050319). Det är viktigt att han skyndsamt agerar i syfte att förstärka och lyfta fram lärarutbildningen. Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, kommenterar ministerns utspel.

Uppdaterad

- Det är bra att Pagrotsky sätter ner foten så starkt som han gör, jag välkomnar hans förslag för en bättre utbildning. Jag konstaterar att Pagrotskys kritik på flera punkter överensstämmer med den kritik som lärarstuderande riktade mot utbildningen i en rapport som LR presenterade i november 2004. - Jag anser att det är alldeles för stora skillnader mellan de olika lärosätena. Det är uppenbart att staten måste stärka styrningen över lärarutbildningen via fler obligatoriska inslag, exempelvis utbildning inom läs- och skrivinlärning för alla lärarstudenter som ska undervisa under elevernas första skolår. På vår webbplats kan du finna den rapport som Lärarnas Riksförbund släppte i november 2004, ”En undersökning av lärarutbildningens kvalitet” www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55