Peter Nilsson vald till ny ordförande för 20 000 lärarstudenter

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening (LR Stud) har vid sitt vårkonvent valt en ny styrelse som ska leda 20 000 lärarstudenter under det kommande året. Till ny ordförande valdes Peter Nilsson från Malmö. Ordföranden kommenterar LR Studs verksamhet det kommande året.

Uppdaterad

- Vi kommer att kämpa för avgiftsfria studier på den högre utbildningen, en rättvis debatt rörande lärarutbildningen och vikten av att det är behöriga lärare som undervisar eleverna i den svenska skolan. Jag anser att framgångsreceptet för en bra skola är behöriga lärare, kunniga och lyhörda skolledare, engagerade föräldrar samtidigt som eleven sätts i centrum. - Jag är tacksam över förtroendet och kommer att göra mitt yttersta för att driva våra viktiga frågor framåt. Jag kommer att se till att LR Stud är en drivande aktör på den skolpolitiska arenan. Fakta om LR Stud LR Stud är rikstäckande och består av ca 20 000 studenter som läser till lärare eller studie- och yrkesvägledare. LR Stud verkar för att förbättra landets lärarutbildningar, skolväsendet i stort och att övergången från student till yrkesverksam skall bli så smidig som möjlig genom att exempelvis kräva mentorskap. Vidare verkar LR Stud för en auktorisation och att alla lektioner i skolan skall ledas av behörig personal. LR Studs nyvalda styrelse: Peter Nilsson, Malmö (Ordförande) Christian Gullfeldt, Stockholm (vice ordförande) Johanna Edeslätt, Kristianstad (kassör) Maria Lundström, Malmö/Lund (ledamot) Anna Svensson, Göteborg (ledamot + FS-representant) Anna-Linnéa Schütt, Göteborg (ledamot) Niklas Fast, Falun (ledamot) Christian Åkesson, Växjö (ledamot) Ann-Sofie Thornqvist, Falun (ledamot) Almerisa Sabanovic, Kristianstad (ledamot) Oscar Sterne, Stockholm (ledamot)


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55