Förslag om särlagstiftning ett hot mot skolans verksamhet

Det lagförslag som socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslår i en debattartikel i Dagens Nyheter är ett hot mot skolans verksamhet. Samarbetspartierna föreslår bland annat att det till skillnad från övriga samhället ska råda omvänd bevisbörda när en elev känner sig kränkt eller trakasserad i skolan. Lärarnas Riksförbund ser en fara i att ogrundade anmälningar från elever om påstådda/upplevda trakasserier leder till felaktiga disciplinpåföljder för såväl lärare som elever. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, kommenterar förslaget.

Uppdaterad

- Inom skolan ska det råda nolltolerans. Ingen elev ska vara rädd för att gå till skolan och ingen lärare ska behöva känna sig osäker inför sin arbetsdag. - Enligt förslaget blir det skolans sak att bevisa att det inte är fråga om diskriminering, i de fall en elev känner sig kränkt när läraren exempelvis sätter ett betyg enligt de mål som läroplanen föreskriver, eller känner sig trakasserad av en tillrättavisning när det är allt för stökigt i klassrummet. Förslaget kommer att skapa osäkerhet i lärarkåren och leda till att de ogrundade anmälningarna ökar lavinartat. Regeringen har tillsatt en utredning som bland annat ska harmonisera lagstiftningen gällande diskrimineringen i samhället. Resultatet av samarbetspartiernas förslag kan bli att vi får en diskrimineringslagstiftning som ska gälla för skolan och en som ska gälla för övriga delar av samhället. - Jag anser att alla former av diskriminering är oacceptabla. Det stöd som skolan behöver för att komma tillrätta med diskrimineringen är en tydlig skollag, en diskrimineringslagstiftning som ska gälla alla delar av samhället och en dialog mellan elever, lärare, rektorer och föräldrar. För kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 För upplysningar: Andreas Burman, pressansvarig Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55