Utbildningsakademins pris 2005 tilldelas Peter Håkansson och grundskolan i Surahammar

Peter Håkansson och grundskolan i Surahammar tilldelas Utbildningsakademins pris på 25 000 kronor för ”Den goda skoldagen”. Lärarnas Riksförbund (LR) instiftade 1995 en utbildningsakademi som ”ett fritt forum för utbyte av tankar kring kunskapens betydelse för individer och samhälle”. Utbildningsakademin delar varje år ut ett pris på 25 000 kr för förtjänstfulla insatser för att förbättra utbildningens kvalitet och skapa den goda skolan.

Uppdaterad

Peter Håkansson har som resurspedagog, med ansvar för samtliga sex grundskolor i Surahammars kommun, utvecklat projektet ”Den goda skoldagen”, vilket numera är en del av skolornas reguljära verksamhet. Tillsammans med skolledare, lärare, personal i förskolorna, skolpsykolog, kurator och föräldrar har man lyckats skapa en lugnare och tryggare arbetsmiljö i grundskolorna i Surahammar. Den goda skoldagen kännetecknas av överblick, helhet och sammanhang och en strävan att ge både elever och personal den arbetsro de så väl behöver. En stunds morgonsamling inleder varje skoldag, med information och samtal om den dag som väntar. Undervisningen i de olika ämnena varvas därefter med fysiska aktiviteter, promenader och rörelse. Dagen avslutas med utvärdering och reflektion över det arbete man åstadkommit. Återkommande aktiviteter under veckan är avspänningsövningar och massage samt handledda samtal med livskunskap som innehåll. Man arbetar dessutom medvetet med att förbättra skolans lärande miljöer såsom klassrum, fritidsutrymmen, skolgård etc. Återkommande föräldrautbildning erbjuds, liksom fortbildning för personalen, bl.a. när det gäller konflikthantering och samtalsmetodik. För de elever som har behov av särskilt stöd, erbjuds alternativa skolformer, med strävan att kunna erbjuda en bra skola för alla. Arbetet med den goda skoldagen har visat sig ge goda resultat. Det hela initierades med början läsåret 2000/2001 av en eldsjäl, resurspedagogen Peter Håkansson och enligt skolledarnas liksom många lärares bedömning har nu verksamheten fått sådant genomslag i kommunens skolor, att den idag fortsätter framåt av egen kraft. Ett särskilt hedersomnämnande och diplom går till Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn för dess kvalitetsarbete och ISO-certifiering. Det började med det s.k. företagargymnasiet men omfattar nu hela gymnasiet och har även spritts till andra skolor inom Sjuhärads kommunalförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55