Intressant förslag från Ekholm

Mats Ekholm föreslår att lärarna ska delas in i tre olika grupper, behöriga, kvalificerade och högt kvalificerade. Syftet är att skapa utvecklingsmöjligheter inom läraryrket. Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, kommenterar Mats Ekholms förslag.

Uppdaterad

- Ekholms förslag är intressant och ligger i vissa delar i linje med hur vi inom Lärarnas Riksförbund tänker. Bristen i förslaget är att Ekholm endast fokuserar på hur man lär ut och inte vad man lär ut. Sverige behöver även duktiga lärare i ämnena, bland annat lektorer, jag vill påminna om att den grupp inom lärarkåren som har haft den sämsta löneutveckling de senaste tio åren är lektorerna. Därför välkomnar jag Ekholms påpekande att utbildning ska generera en högre lön. Detta är dock en fråga för parterna. Mats Ekholms förslag som presenterades i tisdagens Dagens Nyheter innebär bland annat att lärarna ska delas in i tre olika grupper. Ekholm lyfter fram att förslaget var förankrat hos de fackliga organisationerna, vi vill påpeka att förslaget inte var känt eller förankrat hos oss. Ytterligare information om förslaget går att finna på Dagens Nyheters webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55