Lärarflykt från skolan

SCB slår i en rapport fast att 66 000, var fjärde lärare, överväger att lämna yrket. Samtidigt slår SCB fast att 17 800 av dem som har lärarutbildning men arbetar utanför skolan är beredda att återkomma om villkoren förbättras. Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, kommenterar rapporten.

Uppdaterad

- SCB har visat på en oroande flykt från skolan. Vi vet att om lärarna är nöjda med sin lön, har en trygg arbetsmiljö och bättre utvecklingsmöjligheter kommer de lärare som befinner sig i skolan att stanna kvar och de som befinner sig utanför att återvända. - Vi genomförde en liknande undersökning 2002. Vi förde fram samma slutsatser och förslag på åtgärder då som nu, trots detta har inget nytt hänt. En kompetent och utbildad lärarkår är avgörande för elevernas möjligheter att prestera goda resultat. Det är häpnadsväckande att våra politiker inte vidtagit några som helst åtgärder för att hindra lärarflykten från skolan. - 20 procent av de som undervisar saknar pedagogisk utbildning. Trots att vi vet vilken betydelse som en utbildad lärarkår har för elevernas resultat verkar det som beslutsfattarna accepterat en hög andel obehöriga i skolan. Läs mer på SCB:s webbplats: www.scb.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55