Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund kommenterar AFA - Sveriges största undersökning av arbetsskador och sjukfrånvaro

”AFA bekräftar Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöundersökningar”

Uppdaterad

AFAs rapport bekräftar det LRs årliga arbetsmiljöundersökningar visat, nämligen att fyra procent av lärarna utsätts för våld årligen, åtta procent utsätts för hot och våld. -Mörkertalen är stora. Många vågar tyvärr inte anmäla, säger Metta Fjelkner. Detta innebär höga kostnader för samhället i form av bland annat sjukskrivningar, rehabiliteringar och läkemedel. Det är också en tragedi för den enskilde såsom ofta sjukskrivs under längre tid på grund av ångest, oro och rädsla. -Eleverna är de som ytterst drabbas, betonar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55