Miljöpartiet äventyrar en ny skollag

Efter tre års gediget arbete presenterade skollagskommittén ett betänkande som balanserade en rad olika intressen. Detta arbete får inte göras ogjort av miljöpartiets obetänksamma och kortsiktiga agerande, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Uppdaterad

- Det är förvånande att miljöpartiet vill riskera en skollag som elever, lärare och skolledare står bakom, hävdar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Det förslag till ny ny skollag som kommittén står bakom möjliggör den mångfald som miljöpartiet eftersträvar samtidigt som likvärdigheten i svensk skola garanteras. - Genom sitt agerande visar miljöpartiet ett bristande ansvar för svensk skola. Nu krävs en blocköverskridande enighet och ett ansvarstagande från de stora partierna för att säkra elevernas rätt till utbildade lärare och en trygg skolmiljö, säger Metta Fjelkner. Det är nu dags för de partier som är intresserade av att skapa förutsättningar för en bättre skola att träda fram och ta sitt ansvar. Med den breda uppslutning som finns bakom skollagskommitténs betänkande borde detta steg inte vara svårt att ta, avslutar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55