Utbildade lärares roll måste stärkas

Lärarorganisationerna kommenterar regeringens skollagsremiss Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet understryker behovet av en ny skollag, och att det därför är av största vikt med ett välgrundat och skyndsamt beslut.

Uppdaterad

- Vi välkomnar förslagets starka betoning av alla elevers rätt till en likvärdig skola, att tillsvidaranställningen av obehöriga ska analyseras och att huvudmännen ska sträva efter att anställa lärare med forskarutbildning, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. - Förslaget är däremot helt otillräckligt när det gäller att snäva in vad de som saknar lärarutbildning får göra i skolan. Här tycks regeringen sakna mod att lägga ett tydligt förslag, något som än mer understryker behov av en auktorisation för lärare, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Som utgångspunkt för regeringens remiss fanns ett väl avvägt utredningsförslag, som alla i skolan verksamma – lärare, skolledare och elever – stod bakom. Att regeringen nu på några områden av ekonomiska skäl inte fullföljer förslagen oroar lärarorganisationerna, som förutsätter att regeringen och samarbetspartierna är lyhörda för lärarnas åsikter under remissrundan.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55