Sifo: Skolan viktigaste frågan

PRESSMEDDELANDE från LÄRARNAS RIKSFÖRBUND och LÄRARFÖRBUNDET 050704. Ett drygt år före valet är skolan åter på topp som den viktigaste frågan. Det visar den Sifo-undersökning som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet presenterar inför dagens skoldebatt mellan skolminister Ibrahim Baylan och moderatledaren Fredrik Reinfeldt under Almedalsveckan i Visby. Undersökningen visar också att väljarna har större förtroende för den borgerliga skolpolitiken (42 procent) än för regeringens (32 procent).

Uppdaterad

- Allmänheten tycker att skolan är viktigast, men har samtidigt ett ganska lågt förtroende för skolpolitiken, oavsett partitillhörighet. Detta är en stark signal till politikerna att prioritera skolan inte bara i ord utan också i handling, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Allmänheten värdesätter utbildade lärares kompetens. Nästan nio av tio (89 procent) anser att det ska vara utbildade lärare som sätter betyg och genomför utvecklingssamtal, och sju av tio (71 procent) vill ha en auktorisation för lärare. - För att garantera kvalitén i skolan måste vi få klara gränser för vad de många obehöriga i skolan får göra. Att våra ståndpunkter har så starkt stöd hos allmänheten måste leda till att regeringen och samarbetspartierna går oss till mötes i den kommande skollagen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Undersökningen visar också: - Trots den negativa mediebilden av skolan så har allmänhetens förtroende för skolan ökat under den senaste treårsperioden, från 57 till 62 procent. - Det finns ett starkt stöd hos allmänheten för att lärare ska kunna agera för att skapa arbetsro och få beslagta störande utrustning (91 procent), visa ut elever från lektion (89 procent) eller ge kvarsittning (73 procent). Rapporten finns på www.lararforbundet.se och www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55