Kvaliteten i undervisningen har låg prioritet

Arbetslösheten bland nyexaminerade lärare ökar, 4,9 % (jfr 1,2 % år 2002), samtidigt som andelen obehöriga är cirka 20 procent i den kommunala skolan och över 50 procent i friskolor. Det visar Lärarnas Riksförbunds nya rapport ”Brist, balans eller överskott?”

Uppdaterad

– Trots att flera studier visat att välutbildade lärare är den i särklass viktigaste faktorn för elevers resultat, framgår att skolans huvudmän inte sätter kvaliteten i skolan högst på prioriteringslistan, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Sverige står inför en brist på lärare. Det har fler myndigheter, bland andra Skolverket, Ams och SCB påtalat. Samtidigt visar rapporten att det sker stora neddragningar i den svenska skolan som drabbar lärarna hårt, trots öronmärkta statliga resurser till personalförstärkning. 25 procent av Sveriges kommuner har sagt upp lärare det senaste året. Detta sker utan hänsyn till att man vet att de lärare som sägs upp kommer att behövas inom en snar framtid. Hot om uppsägningar är ännu vanligare och har förekommit i varannan kommun. Det gör lärarnas arbetssituation instabil och otrygg, vilket riskerar att gå ut över undervisningen. Av rapporten framgår också att vakanta lärartjänster förblir vakanta i hög uträckning: 27 procent tillsätts inte, vilket medför en ökad risk för större skolklasser och högre arbetsbelastning för lärarna. – Undersökningen visar tydligt att det krävs en rad åtgärder för att garantera kvaliteten i skolan. En statligt sanktionerad auktorisation, mer strategisk och långsiktig personalplanering och en tydlig och skarp skollagstiftning kring exempelvis lärarbehörigheten är bara några exempel, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55