LR Stud i protest mot att Turkiet stoppar lärarfack

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening, LR Stud, protesterar mot beslutet i Turkiets högsta domstol att frånta lärarorganisationen Egitim Sen rätten att företräda sina medlemmar.

Uppdaterad

LR Stud har skickat ett brev till Turkiets ambassadör med följande lydelse: Till Ambassadören och representanten för Turkiet. Vi inom Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening tar kraftigt avstånd mot att den turkiska högsta domstolen har upplöst lärarorganisationen Egitim Sen och fråntagit organisationen rätten att företräda sina medlemmar. I domen anses Egitim Sen bryta mot den turkiska konstitutionen genom sitt försvar för rätten till modersmålsundervisning för alla barn, inklusive kurdiska barn. Men domen är ett brott mot internationella konventioner om rätten att bilda fria och oberoende fackliga organisationer. Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening är starkt engagerad i denna fråga och kräver därför att Turkiets regering ingriper mot högsta domstolens beslut. Återupprätta Egitim Sen! Högaktningsfullt Peter Nilsson Ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening - Vi anser att Turkiets politiker bör se över sin grundlag som är diskriminerande, säger LR Studs ordförande Peter Nilsson. - Att respektera de mänskliga rättigheterna är ett grundläggande kriterium för ett EU- medlemskap och Turkiet går helt motsatt väg. Vi är väldigt skeptiska till om Turkiet verkligen är redo att bli en ny medlem i EU, avslutar Peter Nilsson. LR Stud genomför även en demonstration fredagen den 12 juli mellan klockan 13.00 och 15.00, utanför Turkiets ambassad i Stockholm. För kommentarer: Peter Nilsson Ordförande, Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening Mobil: 0736972714


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55