Läsa för att lära – elevers läsvanor i dag

Lärarnas Riksförbund presenterar idag rapporten ”Läsa för att lära”. Den består av en undersökning om högstadieelevers läsvanor samt en undersökning om svensklärares förutsättningar att arbeta med elevers läsning.

Uppdaterad

Totalt har nästan 1 200 elever svarat. Resultaten visar bland annat att 18 % av eleverna anger att de aldrig läser böcker i skolan, alltså nästan var femte elev. 25 % av pojkarna svarar att de aldrig läser en bok i skolan, det är var fjärde pojke. Gemensamt är att pojkarna läser mindre än flickorna, samt att läslusten avtar med åldern hos båda könen. - Att kunna använda det svenska språket väl ger självkänsla och förmåga att kunna påverka tal och skrift. Det är också en förutsättning för att kunna vara med i ett demokratiskt samhälle. Ge lärarna tid att hjälpa varje elev att gå vidare i lästrappan., säger Metta Fjelkner, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund. Förslag på åtgärder för att öka läsningen i skolan: • Anställ endast behöriga lärare. Det gäller för huvudmännen att anställa lärare som är utbildade och de ska vara utbildade på rätt nivå och i rätt ämne. Förutom detta måste lärarna ha möjligheter till att ständigt förbättra och förnya sin kompetens, exempelvis vad gäller pojkarnas läsning. • Lärarnas Riksförbund inbjuder till en nationell kampanj för att lyfta läsningens roll i högstadiet och är beredd, tillsammans med andra aktörer, att bidra till finansieringen av detta. • Stimulera samarbete. Svensklärarna måste ges möjlighet att samarbeta med andra svensklärare. Arbetslag bör kompletteras med möten mellan lärare i samma ämne. Kontakt, erfarenhetsutbyte och samarbete med andra svensklärare behövs för att utveckla yrket och för att få inspiration. • Tillgängligheten av böcker måste öka. Det ska finnas bemannade skolbibliotek på varje skola. • Det behövs såväl moderna böcker som klassiker. Det viktiga är att man utgår i från elevernas intressen. Ge därför skolorna ekonomiska förutsättningar att köpa in fler och fräscha böcker. Det behövs också flera olika klassuppsättningar i både original och lättläst version. Läs rapporten i sin helhet på www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55