Kombinationen bra ledarskap och behöriga lärare är vägen till bättre skolor

Skolverkets årliga sammanställning och analys av utbildningsinspektionerna, som presenteras idag, visar att skolorna fortfarande brister när det gäller att ge stöd till de elever som har störst behov av insatser.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund stödjer kraven på riktade insatser mot elever som invandrat till landet, och särskilt de som invandrat efter ordinarie ålder för skolstart. Skolverkets inspektion visar att dessa insatser ofta uteblir. – Lärarnas Riksförbund har i flera sammanhang framhållit frågan om det bristande ledarskapet i skolorna idag. Rektorernas roll som verksamhetschef och pedagogisk ledare är oerhört central, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. – Vi delar Skolverkets analys att lärarna och skolledningen måste få bättre förutsättningar att följa upp elevernas kunskapsutveckling så att alla elever kan nå målen i skolan, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund anser att Skolverket lyfter fram viktiga frågor i inspektionen. Kvalitetsfrågorna är centrala och flertalet av de brister som skolverket lyfter fram är redan kända av förbundet, som sambandet mellan ledarskap och kunskaps- och kompetensutveckling. Skolverket visar på ett tämligen entydigt sätt att av de stora problemen ute i skolorna idag är den oerhört viktiga frågan om kompetensutveckling. Rektorerna har det pedagogiska ledningsansvaret och det är rektorerna som ska se till att lärarna får den kompetensutveckling de behöver. Annars kommer de svaga eleverna i kläm, precis som skolverket påpekar. – Vi lärare tar vårt ansvar för att höja kvaliteten i skolan och satsa på alla elever, också de med särskilda behov – men då måste vi få resurser och möjligheter att göra detta. Det handlar om både kompetens och resurser säger Metta Fjelkner. En förutsättning är att de lärare som ansvarar för övergripande planering, uppföljning, utvärdering och även undervisning är behöriga. En obehörig kan vara kunnig i ett ämne men saknar ofta nödvändig systemkunskap. Obehöriga har inte samma kunskaper kring till exempel utbildningens mål och betygsättningen som utbildade lärare. De obehöriga kan heller inte på samma sätt bedöma vad för slags åtgärder som behöver sättas in för att stödja de svaga eleverna då de inte har nödvändig pedagogisk kunskap.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55