Fortsatt högt förtroende för skolan

Skolan har fortsatt högt förtroende hos elever och föräldrar. Det konstateras i den årliga barometer Svenskt kvalitetsindex låtit göra av centrala samhällsområden hösten 2005.

Uppdaterad

Nöjdheten i grundskolan ligger på ungefär samma nivå som förra året. Eleverna inom gymnasiet ger sin skola relativt höga betyg och de studerande inom universitet och högskola ger sin utbildning något bättre betyg jämfört med föregående år. – Det är glädjande att skolan får så höga betyg av elever och föräldrar. Det är bara att hoppas att skolan prioriteras av politikerna så lärarna får rimliga förutsättningar att klara jobbet och eleverna att nå kunskapsmålen, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund. - Vår ambition måste vara att vi ytterligare ska höja förtroendet hos elever och föräldrar. Eleverna ska vara nöjda med sin skola och samtidigt ska de tillgodogöra sig ny kunskap, säger Metta Fjelkner. Totalt har 3 500 intervjuer genomförts med ett statistiskt urval av personer som under 2005 haft direkt kontakt med eller egen erfarenhet av verksamheten i fråga. Indexet för kundnöjdhet, det centrala måttet i Svenskt Kvalitetsindex, kan anta värden mellan 0 och 100. Grundskolan har 64,7 och Gymnasieskolan har 66,1. Ju högre värde desto bättre anser de faktiska kunderna/brukarna att produkterna och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. Läs mer på Svenskt Kvalitetsindex: http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=content&task=view&id=66


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55