Lärarnas Riksförbund avvisar centerpartiets utspel om ny skollag

– Vi behöver inte fler ägandeformer i svensk skola, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, med anledning av centerns förslag på DN debatt idag. Partiet föreslår att kommunala friskolor ska införas för att skolorna ska kunna profilera sig.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund menar att den kommunala skolan och friskolorna väl tillgodoser de valmöjligheter som elever och föräldrar behöver. Valfriheten i den svenska skolan är stor redan idag. Lärarnas Riksförbund var kritiska redan när den moderata skolkommissionen 2002 föreslog detsamma som centern för fram idag. Påståendet i DN-artikelnb idag om att det finns en uppsjö av byråkratiska regler som styr, till exempel de nationella timplanerna, som skulle vara till men för elever och lärare, avvisar Metta Fjelkner. – Att koppla ihop införandet av kommunala friskolor med avskaffandet av timplanerna verkar vara ett sätt för centern för att plädera för ett avskaffande av timplanerna, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund menar tvärtom att timplanerna inte skall avskaffas förrän det kan bevisas att det är till nytta för eleverna. Förbundet menar att man måste ha elevernas bästa för ögonen och att det fortfarande finns alltför många oklarheter hur en verksamhet utan timplaner skulle fungera.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55