LR Stud firar 25 år

Lärarnas Riksförbunds studentorganisation, LR Stud, firar 25 år (1981-2006) på det årliga konventet i Alvesta den 10-12 mars.

Uppdaterad

LR Stud är lärarstudenternas möjlighet att påverka sin utbildning och sitt framtida yrke. LR Stud har cirka 20 000 studenter som medlemmar. Under konventet medverkar drygt 100 deltagare, varav de flesta är fackligt aktiva studenter Under konventets öppning kommer Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, att tala. På fredagen anordnas också en politisk skoldebatt mellan Jan Björklund (fp) och Ann-Marie Lindgren (s). Plats: Hotel Rådmannen, Centralgatan 2, Alvesta Tid: från 13.00 fredag 10 mars till söndag 12 mars 2006 Se mer info på: www.lr.se/lrstud Massmedia är välkommen! Kontakt: Ordförande Peter Nilsson 0736-972714 pidde@lrstud.com ************************************************ Preliminärschema för konvent 2006 Fredag 11.30 Lunch 13.15 Invigning (praktiska detaljer) 13.30 Mötet öppnas Metta Fjelkner talar 14.15 LR Studs ordförande Pidde talar 14.30 Fika 15.00 Debatt Anne-Marie Lindgren (s) & Jan Björklund (fp) 17.00 Formalia § 1-12 18.30 Middag 19.30 Valberedningen presenterar sitt förslag + intervjuer av föreslagna Lördag 09.00 Mötet öppnas även deadline för nomineringar 09.30 Åsiktstorg Ekonomi Stadgar Livslångt Lärande Intervju av golvnominerade Fika 10.45 Livslångt Lärande 30 minuters genomgång 11.20 Stadgar debatt/genomgång 12.00 Lunch 13.00 – 13.30 Ekonomi genomgång 13.30 – 14.00 Tal av inbjudna deltagare 14.00 – 15.30 § 13-15 15.30 – 15.45 Fika 15.45 § 13-15 17.00 Mötet ajourneras 19.30 Konventsmiddag Söndag 09.00 § 16-20 10.00 Fika 10.20 Plena Motioner 12.00 Lunch 13.00 Plena Motioner + propositioner 15.00 Fika 15.30 Konvent avlutas 15.45 Konstituerande möte CS 16.30 Konstituerande möte avslutas


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55