Lärarnas Riksförbund lanserar valkompass på sin webbplats

Nu lanserar Lärarnas Riksförbund en valkompass på sin webbplats, www.lr.se. Med hjälp av 25 allmänpolitiska och tio skolpolitiska frågor kan var och en jämföra sina åsikter med de politiska partiernas och få ett beslutsunderlag inför valdagen.

Uppdaterad

Inför valdagen den 17 september har Lärarnas Riksförbund tagit fram en valkompass. Vi vill med hjälp av Valkompassen starta en debatt om skolan och hoppas att skolan ska bli en av de viktigaste frågorna när väljarna ska bestämma sig i valet i september. Kompassen leder oundvikligen till diskussion kring frågorna, resultatet och det politiska ställningstagandet. Valkompassen är framtagen i samarbete med TT, Tidningarnas Telegrambyrå, och är ett digitalt frågeformulär som består av 25 allmänpolitiska frågor som rör bland annat ekonomi och skatter, utrikespolitik, arbete, försvar och demokrati. Till detta kommer tio skolpolitiska frågor som är framtagna speciellt för Lärarnas Riksförbund. – Syftet med just dessa tio frågor är att föra fram skolfrågorna som en av de viktigaste valfrågorna och att få såväl lärare som journalister och beslutsfattare att besvara frågorna och därefter skapa diskussion kring dem, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Frågorna är utformade av Tommy Möller, professor i statsvetenskap, Stig-Björn Ljunggren, fil. dr. i statsvetenskap samt journalisten Christer Isaksson, som även varit projektledare. – Vår tanke med Valkompassen är dels att ge en orientering om var de politiska partierna står i förhållande till en själv, dels att sporra var och en att gå vidare på egen hand och lära sig mer, säger Tommy Möller. Frågorna är valda och designade så att de är partiskiljande utan att gynna eller missgynna något parti och inte grundande på vad Lärarnas Riksförbund står för. Upphovsmännen påpekar också att i arbetet med Valkompassen har de valt att gå djupare än att bara se till de åsikter som partierna uttrycker i sina partiprogram, utan de har sett till hela bredden på partiet och hur hårt de driver olika frågor. Christer Isaksson påpekar att eftersom antalet frågor är begränsat till tio är det viktigt att man inte tar resultaten för allvarligt. – Politiken förändras hela tiden och partierna flyttar sina positioner så den som till exempel alltid varit moderat ska inte bli chockad om Valkompassen visar Folkpartiet eller vice versa, säger Christer Isaksson. – Nej, se det som ett instrument som underlättar ditt ställningstagande, men inte en vägvisare om hur du ska rösta. I det beslutet vägs ju även andra saker in. Man kan se Valkompassen som en elektronisk version av valstugorna – du slipper gå till alla och hämta information, säger Stig-Björn Ljunggren. Valkompassen är också ett utmärkt redskap för till exempel samhällskunskapslärare. – Kompassen är nätbaserad kunskap som lämpar sig bra i undervisningen kring valet. Ungdomar kommer säkert att testa olika svarsalternativ och hur det påverkar resultatet, och det är ett ju utmärkt sätt att sprida kunskap om de politiska partiernas åsikter, säger Metta Fjelkner. Valkompassen finns på www.lr.se Upplysningar: Stefan Quas, utredare Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 62


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55