Viktigt steg för en bättre skola

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens direktiv till utredningen rörande auktorisation för lärare och beslutet att utse Jan Björkman till utredare.

Uppdaterad

- Det är utmärkt att direktiven så tydligt markerar att en lärarauktorisation ska omfatta lärare i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Dessutom stärks elevernas rätt till utbildade lärare genom en auktorisation. - Vi förväntar oss att utredningen arbetar snabbt, för att så snart som möjligt lägga ett förslag som kan omsättas i praktiken. Auktorisation för lärare är ett viktigt led i arbetet med att öka kvalitén i undervisningen för eleverna, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. - Jan Björkman har, som ordförande för riksdagens utbildningsutskott, visat prov på såväl stor integritet som förmåga att skapa breda överenskommelser och vi ser fram emot ett konstruktivt utbyte med honom, säger de båda förbundsordförandena Eva-Lis Preisz, Lärarförbundet och Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbund.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55