Feltänkt av regeringen

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund, kommenterar den ekonomiska vårpropositionen.

Uppdaterad

– För att förbättra måluppfyllelsen i skolan behövs i första hand fler utbildade lärare och inte som regeringen och samarbetspartierna föreslår fler allmänna resurspersoner. Jag är övertygad om att det inte finns någon bättre integrerande insats i samhället än att skapa förutsättningar för samtliga elever att nå målen, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. – Om regeringen vill förbättra måluppfyllelsen genom att skapa möten mellan elever och ”vuxna” med utländsk bakgrund, är den allra viktigaste åtgärden att bryta den sociala snedrekryteringen inom lärarutbildningen, samt att tillvarata den kompetens som lärare från andra länder än Sverige kan erbjuda, säger Metta Fjelkner. Regeringen föreslår tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet att 1000 resurspersoner med utländsk bakgrund ska anställas i 100 skolor inom segregerade områden. Stödpersonerna ska fungera som stöd i undervisningen och kommer enligt regeringen och samarbetspartierna att bidra till att fler ungdomar kan gå ut skolan med fullständiga betyg.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55