Positiv satsning på lärarna i alliansens budget

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund kommenterar Allians för Sveriges ekonomiska motion.

Uppdaterad

- Det är glädjande att alliansen följer upp tidigare löften om akademisk fortbildning, praxisnära forskning och inrättande av en auktorisation genom att avsätta faktiska resurser i alliansens gemensamma budgetförslag. Vi vet sedan tidigare att den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå målen är kompetenta lärare, därför är det positivt att alliansen i första hand föreslår satsningar på lärarna, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. Fakta Allians för Sverige föreslår bland annat i sin ekonomiska motion att: - satsningar genomförs för att förbättra lärarnas möjligheter till akademisk fortbildning och avsätter för detta syfte 600 miljoner kronor 2007. - skolans kunskapsbas ska stärkas. För att ge lärarna utökade möjligheter att forska inom tjänsten avsätts 50 miljoner kronor 2007. - validering och kompletterande utbildning för obehöriga lärare ska underlättas. För detta ändamål anslås 60 miljoner kronor. - avsätta knappt 0,1 miljarder kronor för införande av en statligt sanktionerad lärarauktorisation och till ökade resurser till rektorsutbildningen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55