Integration i skolan - på vems villkor?

Lärarnas Riksförbund har nyligen givit ut antologin "Våra drömmars skola - ett litet land behöver nya tankar". Några av författarna medverkar vid ett seminarium på ABF i Stockholm.

Uppdaterad

Under seminariet kommer man att diskutera bl.a. följande: Vad händer i den svenska skolan? Hur kan vi förbättra skolan? Hur går integrationsarbetet till i skolan vad beträffar klass, kön och etnicitet? Tid: Tisdag 23 maj kl 18.00 Plats: ABF-huset, Beskowsalen, Sveavägen 41. Medverkande: Börje Ehrstrand, rektor för Rinkebyskolan, Anne-Marie Lindgren, redaktör för tiskriften Tiden, Seher Yilmaz, ordförande för Elevorganisationen 2004-2006, Max Wejstorp, lärare och huvudperson i filmen "Vikarien". Lärarnas Riksförbund vill skapa en arena för att diskutera segregationen i skolan. Att motverka segregationen och underlätta integrationen är en av de viktigaste frågorna för dagens skolan och den återkommer också i debattboken Våra drömmars skola.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55