Föräldrar i undersökning om betyg: 8 av 10 föräldrar vill ha betyg tidigare i skolan

I en undersökning som presenteras av Lärarnas Riksförbund vill 84 procent av föräldrarna ha tidigare betyg i skolan. 79 procent anser att betygen har en motiverande effekt på barnens prestationer i skolan. 50 procent vill att betyg skall sättas i åk 6 eller 7. Samtidigt anser 26 procent att deras barn upplever mycket stress över betygen.

Uppdaterad

Lärarnas Riksförbund har givit Exquiro Market Research i uppdrag att ställa frågor om betygssystemet till 1 200 föräldrar till barn födda 1990, dvs. barn som går i grundskolans år nio. - Den undersökning som vi presenterar visar tydligt att föräldrar vill att deras barn skall ha betyg tidigare och i flera steg. Det betyder att dagens föräldrageneration är mycket angelägen om att deras barn får kunskap i skolan, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. - Jag är övertygad om att en kombination mellan konkreta utvecklingssamtal, tidigare obligatoriska nationella prov och tidigare betyg kommer att avdramatisera utvärderingen och bedömningen i skolan, säger Metta Fjelkner. - Föräldrarna är tydliga, betyg ska sättas av lärare som genomgått lärarutbildning och som har djupa ämneskunskaper. 85 procent av föräldrarna vill således att betyg skall sättas av lärare med rätt lärarutbildning, säger Metta Fjelkner. Undersökningen i korthet • En stor majoritet, 84 procent av föräldrarna, anser att betyg ska sättas tidigare än idag. Endast fyra procent av föräldrarna tycker inte att det bör finnas några betyg i grundskolan. • En majoritet av de svarande, 60 procent, anser att dagens betygskala med tre steg är otillräcklig. • 79 procent av föräldrarna anser att betygen har en klart motiverande effekt när det gäller deras barns prestationer i skolan. • Var fjärde förälder uppger att deras barn känner mycket stress över betygen. Över huvud taget uppger föräldrarna att stressituationen är påtaglig. • 85 procent av föräldrarna anser att genomgången lärarutbildning och djupa ämneskunskaper är mycket viktigt för lärare som sätter betyg. 68 procent av de svarande tycker att uppgifter om närvaro bör skrivas in i betygsdokumentet. Läs undersökningen i sin helhet på Lärarnas Riksförbund webbplats: www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55