Stort förtroende för skolan - växande oro för ökad segregation

Ny Sifo-undersökning visar att skolan är den fråga som väljarna vill att politikerna skall prioritera allra högst. Undersökningen, som Sifo gjort på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, visar samtidigt på stora skillnader när det gäller förtroendet för de olika regeringsalternativens skolpolitik.

Uppdaterad

Bland sympatisörer till socialdemokraterna och samarbetspartierna är det fler som är skeptiska än positiva till den egna politiken, 49 mot 46 procent. Sex av tio tillfrågade är oroade för ökande skillnader mellan olika skolor, något som i särskilt hög grad gäller sympatisörer till fp, mp och v. Samtidigt som förtroendet för skolpolitiken är lågt är förtroendet för det egna barnets skola högt. 81 procent anser att det egna barnets skola fungerar bra och än fler, 89 procent, anser att det egna barnets förskola fungerar bra. - Föräldrarna är nöjda med sina barns skola, och med informationen de får om hur det går för barnen. Det är ett kvitto på att lärarna gör ett bra jobb, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Det borde också bli en tankeställare för dem som lättvändigt svartmålar den svenska skolan. Undersökningen visar ett starkt stöd för elevernas rätt till utbildade lärare. - Att sju av tio kräver att betyg och utvecklingssamtal bara ska få skötas av utbildade lärare och att det finns ett stort stöd inom båda blocken för vårt krav på en lärarauktorisation är en tydlig signal på att väljarna vill ha en skola med hög kvalitet, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Undersökningen visar även: 74 procent tycker det är viktigt att få välja skola för sitt barn. 90 procent anser att staten måste ingripa mot skolor som inte sköter sig. 86 procent av grundskoleföräldrarna och 90 procent av förskoleföräldrarna anser att de har en god bild av hur det går för det egna barnet. Undersökningen med alla data hittar du på www.lr.se och www.lararforbundet.se Kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070- 262 27 68 Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38 Upplysningar: Zoran Alagic, pressombudsman Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00 Matilda Larsson, pressekreterare, Lärarförbundet, 08-737 69 02


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55