Lärarens roll avgörande för skolans framtid

Lärarnas Riksförbund kommenterar debattartikel i DN den 20 augusti

Uppdaterad

Tyvärr har författaren och forskaren Lars Ingelstam för lite kunskap om hur en lärarauktorisation skulle kunna se ut. Det finns inget förslag om att lärare ska legitimera varandra som antyds i debattartikeln i DN den 20/8. (http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=566181) - Det handlar inte om att skapa ett inomskråaktigt system, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Lärarauktorisation ska utredas - Hela frågan om en lärarauktorisation ska ju utredas, alltså vet vi inte något om hur den ska se ut, vem som ska legitimera och vem som ska avlegitimera, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund (LR) välkomnar ett förslag så småningom från utredningen att ta ställning till. Förbundet hoppas på ett förankrat förslag om en auktorisation som ska stödja kvalitetssäkringen i skolan. Det är något som såväl elever som lärare skulle gynnas av. Det finns dock andra intressanta tankar i Lars Ingelstams debattartikel. - Det är oacceptabelt att politiker som folkpartiets Lars Leijonborg har åsikter om hur mycket läxor eleverna ska ha; lika oacceptabelt är det att vänsterpartiets Lars Ohly vill ta bort alla läxor. Här har Lars Ingelstam helt rätt i att de professionella omdömesfrågor bör lämnas till lärarprofessionen, understryker Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Ingen detaljstyrning av skolan Skolan behöver stöd och styrning från våra politiker, men inte detaljstyrning som ska ta över lärarnas ansvar. Liksom Lars Ingelstam vill Lärarna Riksförbund se en diskussion om vilken slags lärarroll vi behöver. Metta Fjelkner är också positiv till tankarna om en öppnare skola. - Det finns möjligheter till överflöde från andra yrkesgrupper och redan i dag kan man ha annan yrkesbakgrund som exempelvis civilingenjör och gå till läraryrket efter en pedagogisk komplettering. Visst är det bra med andra yrkeserfarenheter, men man ska samtidigt inte förglömma pedagogikens betydelse, säger Metta Fjelkner. Många lärare kan komma tillbaka till yrket om villkoren bättre 32 000 lärare arbetar i dag i yrken utanför skolan. Hälften av dem är beredda att komma tillbaka till skolan om lön och arbetsmiljö vore bättre, visar en undersökning som Lärarnas Riksförbund genomförde för något år sedan. Många av dessa är mycket kvalificerade och välutbildade personer och skulle gärna kunna tänka sig att växla mellan att vara lärare och att vara yrkesverksam utanför skolan om lönestrukturen värderade deras kompetens, säger Metta Fjelkner. LR kräver översyn av lärarutbildningen - Lärarnas Riksförbund välkomnar också att Lars Ingelstam tar upp den viktiga frågan om hur lärarutbildningen ska se ut. Frågan om antalet utbildningsanstalter vill Lärarnas Riksförbund ha en översyn av. Det är viktigt att upprätthålla en utbildning som fyller kraven. Oavsett lärarauktorisation måste en översyn av lärarutbildning komma till stånd, men det ska ske efter Högskoleverkets översyn 2007, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55