Stora skillnader i efterfrågan på lärare – fler saknar lärarutbildning i gymnasieskolan och på fristående skolor

Det är fortsatt stor efterfrågan på lärare i förskolan och efterfrågan ökar på gymnasielärare. Däremot fortsätter det att vara liten efterfrågan på grundskollärare. Samtidigt är andelen som saknar lärarutbildning fortsatt hög. Det visar den rapport som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet presenterar idag.

Uppdaterad

- När fler och fler fastanställs som lärare, trots att de saknar utbildning, så hotas kvaliteten i skolan på såväl kort som lång sikt, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Det finns en myt att de outbildade lärarna är välutbildade, men 30 % av de obehöriga saknar helt eftergymnasial utbildning. - Det är självklart allvarligt när kommuner inte annonserar efter utbildade lärare trots att de har många icke-lärarutbildade i skolan, säger Eva-Lis Preisz, Lärarförbundets ordförande. Jag förväntar mig att skolminister Ibrahim Baylan nu på allvar tar tag i frågan och ser till att kommuner och fristående skolor följer skollagen. Rapporten visar bland annat: • Antalet lediga arbeten för lärare i förskola och fritidshem har ökat med 17,7 procent jämfört med 2005. • Antalet lediga arbeten för grund- och gymnasielärare har ökat med 5,2 procent jämfört med 2005. Ökningen gäller i huvudsak gymnasielärare. Jämfört med 2002 och är det emellertid närmast en halvering av utannonserade lärartjänster. • I hälften av landets kommuner minskar antalet lediga arbeten för grundskollärare med inriktning mot skolåren 4-9. • Läsåret 2005/06 fortsatte ökningen av personer som undervisar utan utbildning i gymnasieskolan och fler får fast anställning. 23,3 procent av de som undervisar i gymnasieskolan saknar lärarutbildning och 13,4 procent av de fast anställda lärarna saknar föreskriven utbildning • Andelen fast anställda utan lärarutbildning i grundskolan ligger kvar på 8,5 procent. • I fristående skolor fortsätter andelen utan lärarutbildning att öka trots att skollagen ställer samma krav på dessa skolor. Av samtliga lärare på fristående skolor saknar 44 procent föreskriven utbildning och hela 36 procent av de fastanställda lärarna saknar utbildning. Kommentarer: Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070- 262 27 68 Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38 Upplysningar: Zoran Alagic, pressombudsman Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00 Matilda Larsson, pressekreterare, Lärarförbundet, 08-737 69 02


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55