Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner kommenterar centerns förslag på ett fjärde gymnasieår: "Ett förslag som pekar i fel riktning"

Centerpartiet föreslår ett nytt frivilligt fjärde gymnasieår. Partiet menar att ett extra år behövs för att eleverna ska få mer praktik och samtidigt kunna komplettera med ämnen de har nytta av. Lärarnas Riksförbund, som organiserar huvuddelen av landets gymnasielärare, ställer sig frågande inför centerns utspel.

Uppdaterad

– Centerpartiet för fram ett förslag som pekar i fel riktning. Man har uppenbarligen ingen aning om vad man talar om - inte heller säger man sig veta vad förslaget skulle kosta om det genomfördes. Men det kan vi berätta, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Tidigare i år presenterade förbundet en studie av kostnaden för de ungdomar som i olika former kompletterar sin nyligen avslutade gymnasieutbildning genom Komvux. Summan uppgick till 700 miljoner kronor läsåret 2003/04. Om även inkomstbortfallet läggs till blir totalkostnaden för detta cirka 3,7 miljarder kronor per år. Det handlar om 160 000 individer som gör detta varje år, så i praktiken finns redan ett färde gymnasieår för dem som så önskar. – Det är ett välgrundat antagande att ett fjärde frivilligt gymnasieår skulle kosta någonstans i denna storleksordning. Dessa resurser borde hellre användas för att stärka kvaliteten i skolan på tidigare år. Det man bör satsa på är yrkesutbildningar, som jag och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin har föreslagit, säger Metta Fjelkner. – Sverige kommer alltid att behöva skickliga yrkesarbetare som en del av det framväxande kunskapssamhället. Därför är det viktigt att det finns ett brett utbud också av eftergymnasiala yrkesutbildningar. Utbyggnaden av de kvalificerade yrkesutbildningarna är ett steg i rätt riktning, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55