Bra med satsningar på lärarnas kompetens och kvalitetshöjning

Lärarnas Riksförbund ser mycket positivt på den satsning på skolan som skolminister Ibrahim Baylan presenterade på onsdagen.

Uppdaterad

– Det är bra att socialdemokraterna lyfter fram grundskolan och gymnasieskolan. Och det är just satsningar på exempelvis ämneskunskaper i matematik och svenska hos lärarna som vi bland annat efterfrågar, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Skolminister presenterade i rapporten, ”En kunskapsskola för alla”, sex punkter där socialdemokraterna vill göra extra satsningar. Bland annat ska alla de 20 000 lärare som undervisar i matematik i grundskolan och gymnasieskolan få kompetensutveckling och även de 10 000 lärare som undervisar i svenska i de tidiga åldrarna ska få fortbildning. – Vi ser det som avgörande för den svenska skolan att satsa på ämneskunskaper. Därför är denna satsning på matematik och svenska nödvändig. Lärarnas Riksförbund har också visat att läsningen är eftersatt i skolan och vi har uppmanat till åtgärder inom detta område, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund ser också positivt på ambitionen att utveckla yrkesutbildningen. Socialdemokraterna säger att företag som tar emot lärlingar ska få ersättning. I varje region ska det byggas regionala yrkesutbildningscentra. – Detta med regionala gymnasier och utbildningscentra har LR fört fram tidigare, tillsammans med SACO, och det är en viktig framtidsfråga, säger Metta Fjelkner. Vi menar också, tillsammans med LO, att det även är viktigt att satsa på att höja yrkesutbildningarnas status. Ett annat besked socialdemokraterna ger idag är att det ska ställas tydligare krav på friskolorna och att tillsynen av religiösa friskolor ska förbättras genom skärpta regelverk och uppföljning. Skolor som inte lever upp till kraven ska ytterst kunna få de offentliga stöden indragna. – Det är bra. Jag stödjer också förslaget att det ska vara ett krav att fristående skolor med offentliga bidrag återinvesterar vinsten i verksamheten. Det är en viktig markering, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55