Kommentar till Skolverkets rapport ”Lusten och möjligheten - om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar”

Skolverket presenterar idag rapporten ”Lusten och möjligheten- om lärarens betydelse, arbetssituation och förutsättningar”. Den visar bl.a. på lärares betydelse för elevers resultat.

Uppdaterad

– Det är viktigt att Skolverket slår fast att lärares utbildning spelar stor roll för elevers resultat, säger Metta Fjelkner ordförande i Lärarnas Riksförbund. Att Skolverket i sin rapport också belyser vikten av att ha rätt ämnesutbildning anser vi är mycket positivt. – Rapporten visar på behovet av skolnära forskning och kompetensutveckling frågor som vi drivit länge. Detta för att på ett ännu bättre sätt kunna stötta de mest utsatta eleverna, säger Eva-Lis Preisz ordförande i Lärarförbundet Rapporten visar även på sambandet mellan ”lärares lust att vara lärare” och elevers lust att lära. – Bra villkor, en bra lön och möjlighet att påverka sitt arbete, är viktiga förutsättningar för att lärare ska känna arbetsglädje, säger Eva-Lis Preisz. Det är också bra att Skolverket ifrågasätter om lärare har realistiska förutsättningar för sitt lärararbete. – Läraryrkets status måste höjas för att locka de bästa studenterna att vilja bli lärare. Det är viktigt eftersom Skolverket pekar på vikten av att lärare har tilltro till sin kompetens för att främja elevers lärande, säger Metta Fjelkner. Kommentarer: Eva-Lis Preisz, ordförande Lärarförbundet, 070-576 72 38 Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68 Upplysningar: Zoran Alagic, presschef Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00 Matilda Larsson, pressekreterare Lärarförbundet, 08-737 69 02


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55