Elevmajoritet i gymnasieskolans styrelser och religiösa friskolor - viktigaste skolfrågorna, enligt Lärarnas Riksförbunds Valkompass

Dagarna innan riksdagsvalet presenterar Lärarnas Riksförbund de viktigaste skolfrågorna som röstats fram i förbundets Valkompass.

Uppdaterad

Besökarna, som svarade på enkäten på Lärarnas Riksförbunds webbplats www.lr.se, tycker att de två viktigaste skolfrågorna 2006 är frågan om elevmajoritet i gymnasieskolans styrelser och att helt förbjuda religiösa friskolor. På påståendet ”En gymnasieskolas styrelse ska ha en majoritet av elever” svarade totalt 31 procent att de sympatiserar eller sympatiserar starkt med påståendet. 63 procent är emot eller starkt emot. 6 procent har ingen åsikt. Personer upp till 19 år sympatiserar, medan personer över 19 år är emot. Äldre än 60 är starkt emot. På påståendet ”Religiösa friskolor ska förbjudas” svarade totalt 55 procent att de sympatiserar eller sympatiserar starkt med påståendet. 40 procent är emot eller starkt emot. 5 procent har ingen åsikt. Fler kvinnor än män är emot religiösa friskolor. – Med hjälp av Valkompassen har vi velat skapa debatt om skolan. Vi hoppas naturligtvis att skolfrågorna ska bli en av de viktigaste faktorerna när väljarna ska bestämma sig i valet på söndag. Och i Sifos Samhällsbarometer visar det sig att hela 72 procent av de intervjuade anser att skolan är den viktigaste politiska frågan, det placerar skolan i topp, berättar Metta Fjelkner ordförande för Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund valde ut tio frågor utifrån att de ska kännas aktuella rent politiskt och att de mer eller mindre ska vara partiskiljande. Sedan fick läsarna själva rösta fram sina hjärtefrågor. De övriga frågorna handlade om betyg, skolavgifter, stängda skolor, skolor med vinst, obligatoriska nationella prov, nationell likvärdighet, högskolebehörighet och om mobiltelefoner i skolan. Kort om Valkompassen Valkompassen är ett digitalt frågeformulär som går ut på att respondenten kan, utifrån hur man har svarat på de 10 frågorna, jämföra sina åsikter med partiernas åsikter. Från det att Valkompassen lanserades i mitten av mars och till och med mitten av augusti har totalt 4 100 personer gjort Valkompassen. 56 procent var män och 44 procent kvinnor. Resultatet ger en bild av vad Lärarnas Riksförbund av besökarnas åsikter. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten i sin helhet. Så här rangordnades de viktigaste skolfrågorna: 43 % En gymnasieskolas styrelse ska ha en majoritet av elever 33 % Religiösa friskolor ska förbjudas 19 % Skolverket ska kunna stänga skolor som inte kan upprätthålla kvaliteten 19 % Nationell likvärdighet kräver att staten tar ansvar för fördelningen av resurser till skolan 17% Det ska vara förbjudet att driva skolor i vinstsyfte 16% All utbildning i gymnasieskolan ska ge eleverna behörighet att studera på högskolan 15% Det behövs fler obligatoriska nationella prov i grundskolan 13% Betyg ska ges senast årskurs sex 12% Skolan ska ha rätt att ta ut mindre skolavgifter av eleverna 8% Lärare ska ha rätt att omhänderta elevers mobiltelefoner, dataspel och annat som stör undervisningen Se presentationen av resultatet i detalj på: www.lr.se.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55