Det är dags att ta läs- och skrivinlärningen på allvar

Forskningen och olika undersökningar visar att både läsförmågan och läsandet hos våra barn sjunker. Hur ska vi då lära eleverna att läsa och skriva på bästa sätt? Vilka metoder fungerar? Möt forskare och experter på Bok & Bibliotek-seminarium.

Uppdaterad

Läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter har varit hett omdebatterade ämnen i skolan i Sverige under många år. Debatten har till och med tagit sig sådana former att den betecknats som ”Läskriget”. Motståndarlägren i detta krig har ofta förenklat och ibland på direkt felaktigt sätt använt forskare och forskningsresultat i sin argumentation. Bland det som forskare enats om är att hög lärarkompetens är den mest betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik som utvecklar elevernas läs- och skrivförmåga och förhindrar att läs- och skrivproblem uppkommer. Det gäller för såväl dyslexi som för andra typer av läs- och skrivproblem. Den skicklige läraren utmärks av ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- och skrivprocessen och av ett systematiskt och strukturerat arbetssätt som tar sin utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella inlärningsstrategier. Seminariet ”Läs- och skrivundervisning som fungerar” är en uppföljning av den uppmärksammade rapport om läsning som Lärarnas Riksförbund presenterade förra året på Bok & Bibliotek. Den visade bland annat att nästan var femte elev i högstadiet anger att de aldrig läser böcker i skolan. Var fjärde pojke svarade att de aldrig läser en bok i skolan. Vid seminariet medverkar Mats Myrberg (professor i specialpedagogik), Görel Sterner (specialpedagog och författare), Christina Norsted (speciallärare) och Metta Fjelkner (ordförande i Lärarnas Riksförbund). Moderator är journalisten Patrik Peter. Tid: Fredagen den 22 september kl 10.00-10.45 Plats: Bok & Bibliotek, Göteborg. Seminarielokal K3 Seminariet ”Läs- och skrivundervisning som fungerar” är ett samarbete mellan Natur och Kultur och Lärarnas Riksförbund. Upplysningar: Anu Seensalu, Natur och Kultur, 08-453 8635, 070-394 1112, anu.seensalu@nok.se Zoran Alagic, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 00, zoran.alagic@lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55