Pressinbjudan: Lärarnas Riksförbund presenterar ny undersökning om debattklimatet i den svenska skolan

Under bokmässan presenterar Lärarnas Riksförbund enkätundersökningen ”Yttrandefriheten i skolan: Elevernas attityder, värderingar och läsvanor”, en undersökning av inställning till sina medmänniskor. Hur ser det ut i våra skolor och på skolgården?

Uppdaterad

En hörnsten i det demokratiska samhället är den gemensamma grund av demokratiska värderingar, som bland annat ska förmedlas i skolan. Alla individers lika människovärde, respekt för oliktänkande och ett inkluderande förhållningssätt i undervisning och andra skolaktiviteter bygger på detta. Olika typer av främlingsfientlighet och homofobi utgör motsatser till dessa demokratiska värderingar. Tid: Torsdagen den 21 september kl 15.00-15.45 Plats: Bok & Bibliotek, Göteborg, R5 Medtag presslegitimation. Välkommen! - - - Tips - seminarium om debattklimatet Kom gärna till det seminarium kring frågan om debattklimatet i skolan som arrangeras på fredagen, dagen efter pressträffen. Då medverkar bland andra författaren Jonas Gardell, Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, idéhistorikern Åsa Linderborg, samt Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Moderator är kommunikationskonsulten Lena Josefsson. Tid: Fredagen den 22 september kl 14.00-14.45 Plats: Bok & Bibliotek, Göteborg. Seminarielokal K2


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55