Läraryrket är ett av Sveriges viktigaste yrken

Den nya regeringen visar att man menar allvar med att lyfta kvalitén i skolan. Det blev tydligt i regeringsförklaringen som presenterades av statsminister Fredrik Reinfeldt på fredagen. Bland annat slog statsministern fast att läraryrket är ett av Sveriges viktigaste yrken, och att skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap.

Mycket i regeringsförklaringens övergripande linjer står i samklang med Lärarnas Riksförbunds syn på skola och utbildningspolitik. – Vi välkomnar de tydliga beskeden både vad gäller att en lärarauktorisation ska införas och strängare behörighetsregler för lärare. Jag tycker också det är viktigt att regeringen kommer att snabbt se över kvalitén i lärarutbildningen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. – Vi konstaterar också att regeringen hörsammat Lärarnas Riksförbunds krav på ny speciallärarutbildning, vilket är mycket bra. – Nu väntar vi oss snabba och tydliga besked om gymnasieskolans reformarbete. Gymnasieskolans behov av större reformer slogs visserligen tydligt fast av statsministern, men vi fick inget besked om det blir en ny gymnasiereform eller om den liggande GY07 ska genomföras. Besked brådskar! – Vad vi saknar i övrigt är besked om den nya regeringen tänker satsa också resursmässigt på skolan. Vill man satsa på högre kvalitet i skolan måste man satsa på mer resurser. – Jag ser nu fram mot ett konstruktivt och gott samarbete med den nye skolministern Jan Björklund och hoppas på ett bättre och smidigare samarbete med den nye utbildningsministern Lars Leijonborg, avslutar Metta Fjelkner.