Beskedet att Gy 07 stoppas är bra – satsa nu på Gy 08

Regeringens besked i dag att den planerade gymnasiereformen Gy 07 stoppas är klokt, anser Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

- Det är bra att den nya regeringen snabbt säger ifrån. Det vore orätt mot lärarna att låta dem jobba med en reform som sedan inte skulle bli verklighet eller som skulle ändras efter bara några år Annars skulle både lärare och elever drabbas med en reform som skulle rivas upp efter några år, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund

Snabbt besked om ny reform

Lärarnas Riksförbund ner vill nu också ha snabbt besked om hur den nya gymnasieskolan, enligt nya regeringens uppfattning, ska se ut.

- Mitt råd till skolministern är: Sätt i gång omedelbart! Ni måste ju ha en idé sedan valrörelsen och tidigare om hur ni vill ha gymnasieskolan. Presentera då den inom en snar framtid så att man kommer i gång med arbetet. Alla är överens om att dagens gymnasieskola inte håller tillräckligt hög kvalitet, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund vill att reformarbetet ska sjösättas redan 2008. Glappet mellan det gamla och nya förslaget blir då bara ungefär ett år.

- Vi hoppas regeringen arbetar skyndsamt och kan presentera Gy 08.

Bland det som Metta Fjelkner förväntar sig är bland annat högre kvalitet på yrkesutbildningarna och en gymnasieskola som är en tydlig annan skolform.

- I dag tycker många elever att gymnasiet i alltför hög grad är en fortsättning på grundskolan.

Ny reform behöver särskilt avsatta medel

Lärarnas Riksförbund menar att Gy 07, som nu slängs i papperskorgen, inte var en så stor reform eftersom det inte fanns medel avsatta för lärarnas arbete med reformen.

- Det är också bra att skolministern hörsammat vårt krav om att 1000 nya lektorat ska skapas i gymnasieskolan. Men att ha ett tidsperspektiv på 15 år är för lång tid. Det behövs fler lektorer snabbare än så, bland annat för att höja kvaliteten i gymnasieskolan. Det finns många lärare som har disputerat, men de finns i andra verksamheter, säger Metta Fjelkner.

- Nu vill också diskutera ökad kvalitet i grundskolan med den nye skolministern. Nya reformer måste bygga från grunden. Jag förväntar mig i budgetpropositionen på måndag att regeringen satsar på att de som börjar skolan och går de lägre åren nu får med sig de kunskaper de behöver senare.

- Det skolan behöver är egentligen långsiktigt hållbara lösningar och reformer. Det var olyckligt att det förra regeringen inte lyckades få fram en bred gymnasiereform. I den bästa av världar kan man hoppas på att den nya regeringen kan presentera en reform som har stöd över blockgränsen, även om det inte tycks troligt, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55