Bra satsning på skolan, men oroande a-kassehöjning

Lärarnas Riksförbund anser att regeringens budgetförslag visar på en hel del bra satsningar inom skolans område.

Uppdaterad

Regeringen ger beskedet i budgeten att en lärarauktorisation ska införas och att den snarast ska återkomma med nya direktiv för en utredning.

– Det är viktigt att regeringen är tydlig när det gäller att en lärarauktorisation verkligen ska införas och att lärare ska vara behöriga för den skolform de undervisar i, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Det är vidare mycket bra att en ny speciallärarutbildning införs. Det har Lärarnas Riksförbund krävt och det är viktigt för att skolan ska kunna ge individanpassad hjälp till de elever som behöver stöd i sin läs- och skrivutveckling. Det är dock angeläget att vi får veta när denna kan starta. Om detta ges inget besked!

– Bland det som är positivt i regeringens budget finns beskedet att pengar avsätts för nya kontrollstationer i årskurs 3, 5 och 8 samt att nationella mål införs i svenska för årskurs 3. Det är också bra att skolinspektionen får ökade resurser, tyvärr tillförs pengar för detta först i nästa budget, år 2008. Det är nödvändigt att inspektionsverksamheten utvecklas. Kontrollstationer är heller inte kostnadsneutrala, utan det måste tillföras resurser.

– Den utlovade ”lärarmiljarden” portioneras ut i omgångar under hela mandatperioden. För utbildning och forskning avsätts 350 miljoner under 2007. Satsa nu dessa medel till att börja inrätta de 1000 utlovade nya lektoratstjänsterna i skolan för att höja kvalitén!

– Lärares kompetensutveckling och fortbildning är mycket viktig för skolans arbete och det hade varit önskvärt att regeringen satsat på detta - som man lovat lärarorganisationerna inför valet - redan i denna budget, säger Metta Fjelkner.

Vidare läggs 60 miljoner på att ge obehöriga lärare möjlighet att komplettera sin utbildning till en lärarexamen.

– Det är bra, även om det på sikt är viktigare att lärarutbildningen förbättras och att skolans huvudmän inte anställer obehöriga lärare, säger Metta Fjelkner.

– Vidare välkomnar jag att regeringen lägger 10 miljoner kronor för att utveckla forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning, och att 75 miljoner kronor satsas på stöd till elever med funktionshinder.

– Men en dag som denna oroas jag också för följderna av höjningen av avgifter till a-kassan. Det kommer slå hårt mot våra medlemmar. A-kassan är en trygghet för löntagarna på den svenska arbetsmarknaden, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55